Kurumsal Risk Yönetimi Nedir, Ne İşe Yarar?

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir, Ne İşe Yarar?
30 Kas 2021


Kurumsal risk yönetimi, risklerin yönetimi kurum içinde yalnızca belirli birimler veya ayrı ayrı her bir birimin üstlendiği geleneksel risk yönetimi anlayışından farklı olarak risk yönetimi anlayışı çok daha geniş bir bakış açısıyla ele alınır. Kurumsal risk yönetiminde kurumsal değerin yaratılmasını ve korunmasını etkileyen riskler ile ilgilenir. Tüm işletme çapındaki risklerin stratejik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile bir risk profilinin çıkarılması imkânını verir. Bu yazımızda sizler için kurumsal risk yönetim sürecini açıklayarak ne işe yaradığından söz ettik.

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

İşletmeler artan rekabet, ekonomik dalgalanmalar, gelişen teknoloji, küreselleşme gibi etkenlerin yarattığı belirsizlikler ile mücadele etmek için belirli iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmeye ihtiyaç duyuyor. Bu iş süreçlerinden biri de kurumsal risk yönetimidir. Risk yönetimi, olası riskleri ön görmeyi, değerlendirmeyi, gerekli önlem veya riskleri alarak temelde kurum değerinin güvence altına alınması ve geliştirilmesi amaçlar. Kurumsal risk yönetim süreci, bir işletmenin yönetimin kurulundan diğer tüm çalışanları tarafından etkilenen ve uygun stratejilerin belirlenmesinde kurumun tümüne uygulanan sistematik bir süreçtir. İşletmeler kurumsal risk yönetimini iş süreçlerine dahil ederek ve etkin bir şekilde yürüterek işletme performansının artırır, risk yönetimi maliyetlerinin optimize eder ve rekabet avantajı sağlar.

Kurumsal Risk Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Kurumsal risk yönetimi süreci ile işletmelerin en temel amacı kurum değerini korumak ve geliştirmektedir. Bu noktada, risklerin makul seviyelerde tutulması, stratejik hedef ve amaçlarını yerine getirebilmesi ve doğru kararlar alabilmesi için öncelikli olarak olası riskleri tanımlaması, ardından bu riskleri değerlendirip analiz etmesi gerekir. Bu doğrultuda, etkin bir risk yönetim stratejisi uygulanarak risklerden kaçınılması, riskin ihtimalinin azaltılması, riskin etkilerinin azaltılması, riskin transfer edilmesi veya paylaşılması ve geriye kalan riskin kabul edilmesi gibi faaliyetlere başvurulur.

Kurumsal Risk Yönetimi Neden Gereklidir?

İşletmeler tarafından kurumsal risk yönetimine ihtiyaç duyulmasının nedenleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Operasyonlarda süreklilik sağlanabilmesi
  • Oluşan maliyetlerin yönetilebilir seviyelerde olması
  • Ticari faaliyetlerde istikrarının ve gelir istikrarının sağlanması
  • Sürdürülebilirliğin sağlanması
  • Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanması
  • Fazla veya gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırılması

Kurumsal Risk Yönetimi Türleri Nelerdir?

Kurumsal risk yönetimi sürecinde yürütülen faaliyetler kurumsal risk türlerine göre farklılık gösteriyor. Risk türleri temelde stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dışsal riskler olmak üzere dört başlığa ayrılıyor. Bu risk türlerinin ortaya çıkmasına neden olan etkenler şu şekildedir:

> Stratejik Riskler: Şirketlerin üst yönetiminde alınan stratejik kararlar doğrultusunda ortaya çıkma olasılığı bulunan risklerdir. Bu risklerin başında yatırım değerlendirme, iş modeli, iş portföyü, bütçe ve planlama, organizasyonel yapı gibi riskler geliyor.

> Finansal Riskler: Şirketlerin finansal faaliyet ve süreçlerde ortaya çıkma olasılığı bulunan risklerdir. Bu risklerin başında kur, faiz oranı, likidite, kredi, finansal enstrümanlar, emtia değeri gibi riskler geliyor.

> Operasyonel Riskler: Şirketlerin iş süreçleri ve yapış şekilleri doğrultusunda ortaya çıkma olasılığı bulunan risklerdir. Bu risklerin başında müşteri memnuniyeti, insan kaynakları, verimlilik, ürün hizmet kalitesi, çalışan bağlılığı gibi riskler geliyor.

> Dış Çevre Riskleri: Şirketin iş süreçleri ve yapış şeklinden bağımsız olarak dışsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkma olasılığı bulunan risklerdir. Bu risklerin başında yasa ve düzenlemeler, doğal afet, müşteri trendleri, sektör, değişim yönetimi gibi riskler geliyor.

Kurumsal Risk Yönetimi Çözümlerimiz

Kurumsal risk yönetimi sürecinde farklı etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek çeşitli risk türleri bulunuyor. Bu durum, işletmeler için bu riskleri belirleme, analiz etme ve değerlendirme faaliyetlerinin iş yükü, alınacak önlem veya çözümlerin aksamasına, uygun veya etkin kararların alınmasına engel olabilir. Bu nedenle, işletmelerin kurumsal risk yönetimi süreçlerinde yeni nesil, hızlı ve esnek çözümlerden faydalanması bu sürecin etkinliğinde önemli bir rol oynuyor.

GTech, kurumsal risk yönetimi sürecinde işletmelerin finansal risklere karşı alacağı kararların, önlemlerin etkinliğini artırmayı sağlayan Finansal Servis çözümleri sunuyor. Risk ölçüm ve yönetimini iyileştirme süreçlerinde ise Moody’s Analytics ile gelişmiş analiz yazılımları ile daha doğru ve hızlı kararların alınmasını sağlıyor. GTech olarak kurumsal risk yönetimi süreci için sunduğumuz çözümler hakkında uzman ekibimizden bilgi almak için  bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/213930

https://www.academia.edu/35557943/Kurumsal_Risk_Y%C3%B6netimi