Bütçe Planlama Çözümleri

Bütçe Planlama Çözümleri

Finansal kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanın & stratejik hedeflerinize ulaşın

Kurumunuzun finansal kaynaklarını en verimli/etkili şekilde kullanmanızın stratejik hedeflerinize ulaşmanız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, kurumunuza katkı sağlayacak teknolojilerin seçilmesi, uygulanması ve sonuçların analiz edilmesi sürecinde profesyonel bir yol haritası geliştirmeniz için buradayız.

Doğru bir planlama yapılmadığı durumda karmaşık ve çok yönlü bir süreç haline gelen dijital dönüşüm planını sorunsuzca uygulamak ve tüm ekip üyeleri ile “aynı sayfada” olmak için uzman kadromuzla danışmanlığa hazırız.

Demo Talep Edin
Bütçe Planlama Çözümleri

CFO’nun en büyük destekçisi:
GTech Bütçe Planlama Çözümleri

Dijital dönüşüm planı uygulamak için yönetici ekibin, kurum dahilindeki çalışanlar ile beraber hareket etmesi büyük önem taşır. Bununla beraber, zaman zaman kompleks bir hal alabilen dönüşüm sürecinde, CFO’nun yönetimi doğru bir şekilde üstlenebilmesi ve değişen koşullara yanıt olarak planı gerektiği gibi uyarlayabilmesi gerekir. Öyle ki CFO, dijital dönüşümün başarılı olmasını ve şirket için uzun vadeli değer yaratmasını sağlamalıdır.

GTech olarak, bütçe, planlama ve tahminleme süreçlerinde CFO ofisinin yanındayız.

Bütçe planlama ve tahminleme hizmetlerini keşfedin

Kurumsal Performans Yönetimi uzmanlarımız ile hem teknolojiyi hem CFO taleplerini analiz ediyoruz. Bütçe, planlama ve tahminleme sürecinde aşağıdaki faydaları sağlıyoruz:

Maliyet ve karlılığa daha iyi odaklanma,

Version ve simülasyon kabiliyeti,

Hızlı tahminleme yeteneği,

Hızlı modelleme ve hesaplama kabiliyeti,

Gelişmiş kurumsal veri yönetimi ve yönetişimi,

Onay, yetkilendirme ve denetim kolaylığı,

Esnek ve kapsamlı raporlamaya kabiliyeti,

Gerçeğe dayanan finansal raporlar,

Veri otomasyonu ile plan ve raporlama kabiliyeti

Basitleştirilmiş analiz ve finansal raporlama yeteneği,

Kullanıcıların kendi analiz ve raporlama yapabilme kabiliyeti.

GTech’ten bütçe planlama
ve tahminleme anlayışı

GTech’te, bütçe planlama ve tahminleme süreçlerinin tümünü ayrı modüller olarak ele alıyoruz.

Ardından kurumunuzun internal süreçlerini kategorize ediyor ve benzer süreçleri ilişkilendiriyoruz. Sonrasında, farklı amaçlar için geliştirilen modülleri birleştirerek finansal tabloları, raporları ve dashboardları oluşturuyoruz.

Çeşitli kaynaklardan otomatik veri aktarımları ile fiili karşılaştırmalı şirket/departman performans raporları oluşturuyor ve bunların göndermini sağlıyoruz. Bu şekilde, kuruma bağlı tüm birimler finansal performanslarını gerçek zamanlı olarak, hızlıca temin ve analiz edebiliyor.

Platform olarak ise, tüm planlama ve tahminleme süreçlerinin dijital dönüşüm süreçlerini Oracle çözümleri ile gerçekleştiriyoruz.

 • Oracle Cloud EPM Planning

  Oracle Cloud EPM Planning

  İşletmeniz genelinde doğru ve bağlantılı planlama yapmanıza ve her daim bir sonraki adıma hazırlıklı olmanıza yardımcı oluyor. Senaryo modelleme ile belirsizliğin üstesinden gelirken, finans ve iş kolu operasyonlarda yerleşik uygulamalardan ve tahmine dayalı zekadan yararlanmanızı mümkün kılıyor.

 • Hyperion Financial Planning

  Hyperion Financial Planning

  Finansal ve operasyonel planlama süreçlerinin birbiri ile entegre bir şekilde işlemesini sağlarken, öngörüler noktasında değerli çözümler sunuyor.  Farklı senaryolar ve öngörülebilirliği artıran merkezi planlama, bütçeleme ve tahmin seçenekleriyle daha iyi bir yönetimi mümkün hale getiriyor.

GTech ile Finansal Konsolidasyonun yarattığı değer

 • Süreç optimizasyonunun sağlanması
 • Analiz ve karar süreçleri için daha fazla zamana sahip olma ve anlık veriye dayalı stratejik karar alma kolaylığı
 • Veri toplamada süreç otomasyonunun sağlanması
 • Merkezileştirilmiş ve otomatik işleyen süreçler sayesinde zaman kazanımı ve hataların önüne geçilmesi
 • İş birimleri tarafından analizlerin kolaylıkla yapılması
 • Yönetim rapor setinin hızlı ve otomatik şekilde sağlanması ve kişilere iletilmesi
 • Veri güvenliğinin sağlanması
 • Versiyonlama, onay yetkilendirme ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve takibinin kolaylaştırılması
 • Esnek, doğru ve hızlı raporlama kolaylığı ve özelleştirilmiş dashboardların oluşturulması

EPM Referanslar

Şimdi İletişime Geçin