Finansal Konsolidasyon

GTech uzmanlığı ile her senaryoya
hazırlıklı olun

Organizasyonlar içerisinde “tek doğru” prensibinin sağlanması, şirketler için en kritik unsurlardan biridir.

Finansal Konsolidasyon çözümlerinin, tüm ihtiyaçları yerine getirecek ölçüde başarıyla hayata geçirilmesi, veri toplama sürecinin ne denli kolaylaştırıldığıyla bağlantılıdır. Kısa bir deyişle, verilerin doğru ve kolay şekilde toplanması ve kayıt altına alınması takip edilebilirlik ve veri kontrolü sağlar.

Bu verileri çeşitlendirmek ve farklı rapor yapılarına uygun hale getirmek ise şirketlere esnek ve hızlı raporlama kolaylığının kapılarını aralar. Eş zamanlı olarak farklı senaryolarda ve versiyonlarda çalışmak, finans çalışanları ve karar vericilere, gelecekle ilgili mükemmel bir çıktı sağlar. Bu yolla elde edilen hızlı ve karşılaştırılabilir sonuçlar, her türlü senaryoya hazırlıklı olmayı mümkün kılar.

Finansal Konsolidasyonda
GTech uzmanlığı

GTech olarak, finansal süreçlerde deneyimli uzman kadromuzla Türkiye’de ve İngiltere’de “Finansal Konsolidasyon” ve “Kurumsal Performans” platformları alanında müşterilerimize en iyi çözümleri sunuyoruz.

Türkiye’nin, en fazla holding ve grup şirketine danışmanlık hizmeti veren teknoloji iş ortağı olarak; mühendis, finansçı ve denetçi pozisyonları başta olmak üzere teknoloji ve CFO (Mali İşler Müdürü) taleplerini mükemmele yakın bir şekilde karşılıyoruz. Alanının en iyisi analizlerimizi tecrübemizle harmanlıyor; işletmenize, hayal ettiğinizin çok ötesinde bir başarı ivmesi kazandırıyoruz.

İşinizi tanıyor ve bu doğrultuda çözüm geliştiriyoruz

GTech vizyonuna göre bir dijital dünya partneri yalnızca teknolojiyi değil; teknolojiyle dokunduğu ve çözüm ürettiği alanları da tanımalı ve bilmeli.

Biz GTech olarak Finansal Konsolidasyon süreçlerinin, CFO ofisinin temel yapı taşı olduğunu biliyor, bu ayrıntıyı kaçırmadan çözüm ve destek sağlıyoruz. Peki, neyi nasıl yapıyoruz?

 • Kolay entegrasyon imkânı

 • Tek kaynaktan çoklu raporlama (Yasal, SPK, vergi, IFRS vb.)

 • Esnek ve güvenilir raporlama (Çoklu hiyerarşik yapı ve dinamik raporlama)

 • Kapanış süresinde kontroller ışığında kısaltma

 • Tutarsız veri üretimi ve manuel süreçlerde azalma

 • Grup içi eliminasyon otomasyonu, hızlı süreçler ve otomatik hesaplamalarla doğru veri oluşumu

 • Farklı kaynaklardan kolaylıkla veri toplanma ve otomatikleştirme

 • Çoklu versiyon ve senaryolar ile çalışma gücü

Proje metodolojimiz

 • Uzman GTech danışmanı
 • Konsolidasyonun modüller halinde ele alınması
 • Şirketin diğer süreçlerinin kategorizasyonu
 • İlişkilendirme adımı
 • Tüm modüllerin birleştirilmesi
 • Finansal tablo, rapor ve dashboard oluşturma
 • Farklı Grup Hiyerarşileri Tanımlama
 • IRFS & Yönetimsel Kapsam
 • Segment Raporlama
 • Farklı Senaryo Versiyonları
 • Gerçekleşen
 • Bütçe-Projeksiyon
 • What-if Analiz
 • Anaveri Güncellemeleri
 • Hesap Planı
 • Şirket Ekleme
 • Diğer Kırımlar

Elde edilen kazanımlar

Finansal Konsolidasyon ürünlerinin sağladığı katkılar ana hatlarıyla veri toplama, hesaplama, düzeltme ve raporlama adımlarının birleşiminden oluşuyor.

Ayrıca tüm sürece esneklik, farklı ürünlerle uyumluluk, tek doğru prensibi ile çalışan hesaplamalar kazandırıyor. Güvenilir, çeşitlendirilebilir ve görsel açıdan zengin raporlamalar kurumların ihtiyaçlarını maksimum ölçüde karşılıyor.

Oracle ile mükemmele yakın
Finansal Konsolidasyon

Finansal Konsolidasyon süreçlerinin dijital dönüşümünü, yıllardır danışmanlığını üstlendiğimiz Oracle ile gerçekleştiriyoruz.

 • Oracle Financial Consolidation and Close Service

  Oracle Financial Consolidation and Close Service

  Toplanan verileri doğru ve güvenilir şekilde hesaplayıp dashboard sunumlarıyla raporlayın. İşletme genelinde farklı veri kaynaklarından bilgi toplamayı sağlıyor. Üstelik bunu sunucu bakım ve yönetimine zaman ve kaynak harcamaksızın yönetilen servislerden yararlanarak gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Toplanan veriler doğru ve güvenilir şekilde hesaplanıp dashboard sunumları ile raporlanıyor.

 • Hyperion Financial Management

  Hyperion Financial Management

  Oracle Hyperion Financial Management finansal konsolidasyon süreçlerini kurguluyor , otomatik kur çevrimi ve hesaplamalarını gerçekleştiriyor , güvenlik ve yetkilendirmelerle çok çeşitli veri giriş yöntemine olanak sağlıyor. Ek olarak, esnek ve hızlı raporlama yapmaya olanak sağlamasıyla zaman kayıplarının önüne geçiyor.

GTech ile Finansal Konsolidasyonun yarattığı değer

 • Süreç optimizasyonunun sağlanması
 • Analiz ve karar süreçleri için daha fazla zamana sahip olma ve anlık veriye dayalı stratejik karar alma kolaylığı
 • Veri toplamada süreç otomasyonunun sağlanması
 • Merkezileştirilmiş ve otomatik işleyen süreçler sayesinde zaman kazanımı ve hataların önüne geçilmesi
 • İş birimleri tarafından analizlerin kolaylıkla yapılması
 • Yönetim rapor setinin hızlı ve otomatik şekilde sağlanması ve kişilere iletilmesi
 • Veri güvenliğinin sağlanması
 • Versiyonlama, onay yetkilendirme ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve takibinin kolaylaştırılması
 • Esnek, doğru ve hızlı raporlama kolaylığı ve özelleştirilmiş dashboardların oluşturulması

EPM Referanslar

Şimdi İletişime Geçin