Cubeview HR

Bordro planlamada doğru ve hızlı bütçelemenin etkin yolu: Cubeview HR

Her departmanda olduğu gibi insan kaynakları da son yıllarda büyük değişime uğradı. İnsan kaynakları ofisinin bordro ve bütçe planlama gibi operasyonel işlemlere ayırdığı büyük zaman ve iş gücü daha verimli şekilde değerlendirebilir. Nasıl mı? Son yıllarda sıkça duymaya başladığımız işveren markası ve çalışan bağlılığı gibi kavramlara vakit ayırarak.

Cubeview ile, insan kaynakları personellerinin bordro ve bütçeleme gibi adımlara ayırdığı süre azalıyor ve hata payı sıfıra indirgeniyor. Kısacası geleceğe hazır, çalışanına değer veren ve dijital bir işletme olmanın yolu Cubeview HR’dan geçiyor.

İnsan Kaynakları ofisinize hangi
katkıları sağlar?

İnsan Kaynakları ekibinizin onlarca mali planlamakla uğraşırken, tüm İK stratejilerini tek bir platformda rahatça hazırlayarak işlerini kolaylaştırmalarını ve performanslarını üst seviyeye taşımalarını ister misiniz? Cevabınız evet ise, Cubeview HR sizin için en doğru çözüm.

Yönetimin İK’dan talep ettiği bütçe ve fiili karşılaştırma raporları hızlı ve esnek şekilde hazırlanır, personel giderleri bordro sistemleri ile entegre olur, veri güvenliği, versiyon, yetkilendirme ve denetimde şeffaflık ve loglama sağlanır.

İnsan kaynakları planlama verileri tek merkezde birleştirilir ve standardize edilir; personel eksikliği ve fazlalığı durumları önceden öngörülerek maddi kayıplar ve iş gücü eksikliği önlenmiş olur.

Fiili bordro sistemleri aracılığıyla departmanlar özelinde personel maliyetleri tahminlenebilir ve tüm İK gereksinimleri bütçelenerek olası bütün senaryolara hazırlıklı olunur.

İnsan kaynaklarının neye ihtiyacı var?

Türkiye’de geçerli olan belli başlı yasal parametre tanımlamaları mevcuttur. Bunlar vergi, sosyal sigorta prim oranı, sosyal sigorta tavan ve taban ücret ve asgari ücret tanımlamaları olarak sıralanabilir.

Ek olarak her ay hesaplanması ve raporlanması gereken maliyet kalemleri mevcuttur. Bunlara liste usulü göz atmak gerekirse şu şekilde listelenebilir :

 • Ücret

 • Sosyal ve sağlık sigortaları

 • Yıllık ve aylık prim

 • Ferdi kaza

 • Yol ve yemek masrafları

 • Genel tatil ödemeleri

 • Personel servisi

 • Üçüncü parti danışman firmalar

Peki, biz ne vadediyoruz?

GTech Farkıyla
Cubeview HR

Cubeview HR, personel verilerinin excel veya otomasyon aracı ile sisteme aktarılması ve raporlanması ihtiyaçlarını karşılar.

Departmani kişi, işe giriş, brüt ücret ve masraflar bordro ile entegre hale getirilir.

Kişi sayıları belirli yüzdelerle azaltılabilir veya çoğaltılabilir.

Mağaza açılış-kapanış tarihinin sisteme tanımlanmasıyla maliyet hesabı yapılır.

Ücretler brüt ve net olarak hesaplanır.

Personel üzerinden hangi aya ait terfi gerçekleşecek ise o ay itibarıyla terfi tanımlaması yapılır.

Personel sicili, ûnvan, şirket, departman, bölüm ve marka bazında farklı maaş artış oranları girilir.

Primler, yol, yemek, sağlık sigortası gibi tüm ek gelirler kişi, departman ve masraf merkezi bazında tanımlanır.

Otomatik ve farklı veri kaynaklarından hızlı bilgi aktarımı ile fiili ve karşılaştırmalı şirket ve departman performans raporları oluşturulur ve gönderimi sağlanır.

Tüm birimler, finansal performanslarını zamanında hızlıca temin ve analiz eder.

Cubeview HR için
proje metodolojimiz

 • Uzman GTech danışmanlarımız, İK bordro planlama süreçlerini ayrı modüller olarak ele alır.

 • Yılların kazandırdığı tecrübenin ışığında şirketlerin farklı süreçlerini kategorize eder, sınıflandırır ve ilişkilendirir.

Cubeview HR Ürününde
Bütçeleme Süreci

Cubeview HR Ürününde <br> <span>Bütçeleme Süreci</span>

Kullandığımız Platformlar

Başarılı bir İK bordro planlama ve tahminleme dijital dönüşüm süreci sunan Cubeview HR’ı, Oracle yardımıyla gerçekleştiriyoruz.

 • Oracle Cloud EPM Planning

  Oracle Cloud EPM Planning

  Toplanan verileri doğru ve güvenilir şekilde hesaplayıp dashboard sunumlarıyla raporlayın.İşletme genelinde farklı veri kaynaklarından bilgi toplamayı sağlıyor. Üstelik bunu sunucu bakım ve yönetimine zaman ve kaynak harcamaksızın yönetilen servislerden yararlanarak gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Toplanan veriler doğru ve güvenilir şekilde hesaplanıp dashboard sunumları ile raporlanıyor.

 • Hyperion Financial Planning

  Hyperion Financial Planning

  Oracle Hyperion Financial Management finansal konsolidasyon süreçlerini kurguluyor , otomatik kur çevrimi ve hesaplamalarını gerçekleştiriyor , güvenlik ve yetkilendirmelerle çok çeşitli veri giriş yöntemine olanak sağlıyor. Ek olarak, esnek ve hızlı raporlama yapmaya olanak sağlamasıyla zaman kayıplarının önünde geçer.

Cubeview HR ile değer yarattığımız firmalar

Şimdi

İletişim Kur

  Ad Soyad*
  Telefon Numarası*
  Mail Adresi*
  Kurum*