EyeQube Retail

Büyük Veri ailesinin perakende
sektörüne özel üyesi

GTech Büyük Veri ürün ailesinin bir üyesi olan Eyeqube Retail, perakende sektörüne özel güncel veri analitik teknikleri uygulanarak geliştirilmiş bir platformdur. Analitik yöntemlerin etrafında konumlandırılmış kullanıcı dostu arayüzler ile desteklenen bir yazılım bileşenine sahiptir.

Ürünlerin geçmiş satış verilerinden hareketle, gelecekte karşılaşılabilecek olası ürün talep miktarını, güncel yapay zeka yöntem ve yaklaşımlarıyla ve düşük hata oranlarıyla belirler.

Ürün kaleminin stok durumu göz önünde bulundurarak ürün tedariği konusunda karar vermeye yardımcı çıktılar üretir.

Demo Talep Edin

Profesyonellerin tercihi
EyeQube Retail

Eyeqube Retail, tedarik zinciri planlamacıları ve profesyonellerin karar verme sürecini iyileştirir, ürünlerini daha iyi tanımalarını ve tahminler ışığında planlama yapabilmelerini sağlar. Tahminleme altyapısının üzerine getirilen farklı bakış açıları ile birlikte kayıp satışların, müşteri iadelerinin ve güvenlik stoklarının düşürülmesi gibi ihtiyaçlar da pratik adımlarla çözülür.

Talep tahmini, stok yönetimi, üretim ve tedarik gibi operasyonların tamamında etkin rol oynayan Eyeqube Retail, firma bazlı olarak özelleştirilebilen yapısıyla perakende sektörünün ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlar.

Faydalarına bakış

GTech Farkıyla
EyeQube Retail

Detaylı ürün satış tahminlemesi

Özel gün ve mevsim gibi faktörleri göz önünde bulundurarak istenilen periyotta talep öngörüsü yapar.

Tahminleme sonrası stok yönetimi

Talepleri karşılamak ve toplam stok maliyetlerini minimize etmek adına çeşitli KPI'lar (güven stoğu, ulaşım zamanı vb.) yardımıyla stok optimizasyonu yapar.

Sipariş miktarına karar verme

Talebin tahmini üzerine kurulu stok optimizasyonu mekanizmasına ek olarak; firmalara özel kural mekanizmasının işlenmesine imkân verir. Bununla birlikte, herhangi bir mağaza veya ürün için kaç adet ürün gerektiği sorusunu anında cevaplandırır.

Üretime öngörü sağlama

Üretici firmalar için üretim ihtiyacının tahmin edilmesine ve planlanmasına imkân verir.

Probleme özel yapılandırma

Tahminleme temelli problemlerde hem çeşitli optimizasyon kurgularını hem de istekleri karşılayacak KPI'lar özelinde ayarlanabilme özelliğini içerir.

Makine öğrenimi ile gelişmiş analitik

Farklı algoritmalar ile güçlendirilmiş altyapı ile, problem özelinde en iyi yöntemi otomatik olarak seçer.

Kullanıcı farkıyla
EyeQube Retail

Veri biliminde yıllar boyu biriktirdiğimiz tecrübe ile perakende sektörünün de süreçlerine veriyle değer katıyor; bugünün akıllı kararlarını, dünün verilerinden yararlanarak almayı sağlıyoruz.

Bir işletmenin bugün aldığı kararın, geleceği şekillendirmede başat güç olduğunun farkında olarak perakende firmalarını güçlendiriyoruz. Verinin her katmanı, alanı ve anlamı üzerinden elde edilen bilgileri perakende sektörüne ustalıkla entegre ediyor; derin saha tecrübesi sağlıyoruz.

Perakende sektörünün neye
ihtiyacı var?

Sektör fark etmeksizin, teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği değişim, bütün kurumların yapısını derinden etkiledi. Farklılaşan tüketici davranışları da üzerine eklendiğinde, son yıllarda önü alınamaz bir değişim rüzgârı estirdi.

Perakende sektöründe hizmet veren firmalar, geride kalmamak ve rekabet yarışından zararlı çıkmamak için müşterileri ihtiyaçları doğrultusunda her koşula hazırlıklı olmalı ve hızlı aksiyon becerisi edinmeli. Tam da bunu sağlamak için geliştirilen Eyeqube Retail, mağaza, kategori, ürün grubu ve bazında gelecek öngörülerin tutarlı olmasını sağlıyor. Bu sayede müşteri memnuniyeti zirveye taşınıyor.

Verileri analiz etme, modelleme, çıktı haline dönüştürme ve nihayet görselleştirme adımlarının da yardımıyla perakende sektörü yarına hazır, rekabette öncü bir konuma geliyor.

Şimdi İletişime Geçin