Veri Yönetimi Çözümleri

Verilerinizi anlamlı & analiz edilebilir
içgörülere dönüştürün

GTech Veri Yönetim Çözümleri ile verilerinizi sorunsuzca yönetin, depolayın ve her türlü riske karşı koruyun. Veri yedeklemeden, kurtarmaya kadar tüm aşamalarda kontrolü elinizde tutun.

Ölçeklenebilir veri yönetimi çözümleri:
GTech Veri Yönetim Hizmetleri

Verilerin toplanması, depolanması, yönetilmesi ve korunması gibi işlemlerin
tümünü kapsayan GTech Veri Yönetim Hizmetleri, veri tabanınızı yönetirken,
yedekleme ve kurtarma gibi kritik işlemleri de kusursuzca gerçekleştirmenizi mümkün kılar. Bu şekilde tüm verilerinize istediğiniz noktadan, istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

GTech Veri Yönetimi Çözümlerine hızlı bir bakış:

Veri Ambarı (DWH) Yaklaşımı

Bir veri ambarı oluşturmak için kullanılan farklı mimari yaklaşımlar bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan Inmon ve Kimball yaklaşımlarıdır. Buna ek olarak, Data Vault da kullanılan modelleme yaklaşımlardan bir diğeridir. Temelde hepsi, geçmişe dönük olan veriyi bir veri deposunda ilişkisel olarak saklamayı hedef almaktadır. Bu yaklaşımlardan hiçbiri bir diğerine göre daha iyi olmadığı gibi, her birinin kendilerine göre artı ve eksileri bulunmaktadır. Hangi method ile ilerleneceği ihtiyaçlara göre şekillenmektedir.

 • Inmon

  Bütün verilerin toplandığı orta katman mimarisinde veriler normalize olarak tutulur. Ardından bu orta katmandan beslenen her bir konu alanına ait (örn. satış, sipariş, tahsilat vb,) ayrı ayrı datamart tasarımları yapılır. Bu datamartlarda veriler denormalize olarak tutulmaktadır. Burada “single source of truth” ilkesi ile verilerin normalize formda bir kere hesaplanıp, denormalize tablolara dağılması amaçlanır.

 • Kimball

  İş ihtiyaçlarına göre denormalize olarak datamartların hazırlandığı, daha sonrasında bu datamartların tamamının toplandığı yer veri ambarı olarak adlandırılır.

 • DataVault

  Bu yaklaşımda, veriler yine normalize olarak tutulmaktadır. Hub, Link ve Satellite denen tabloları içerir ve bu tablolara dolan veriler transactional, dimensional veya ilişki tabloları olarak ayrılmaktadır.

DWH implementasyonunda GTech tecrübesi

Veri ambarı olmadan kurumlar, verilerini tek bir ortamda konsolide edemedikleri için farklı
ortamlarda bulunan verilerini birbiri ile ilişkilendiremez. Bunun yanında, Excel gibi uygulamalar, verilerin kullanıcılar tarafından değiştirilmesine izin verdiğinden, güvenilir ortam oluşmaz.

Veri ambarı sayesinde, firmalar farklı kaynak sistemlerdeki verilerini tek bir merkezde depolama şansı bulur. Üstelik farklı kaynaklardaki verileri birbiri ile ilişkilendirerek tüm veriyi gerçek doğru ilkesi ile saklamak da mümkündür. Dahası, aynı sistemlerden yakalanamayan bir takım veri değişimlerini de yakalamayı sağlayan DWH belirli periyotlarda veri değişimlerini de depolar.

GTech olarak, uzman kadromuz ile 2000 yılından bugüne, pek çok farklı sektördeki, pek çok farklı ihtiyaca cevap vermiş bulunuyoruz.

 • Kaliteli verinin elde tutulması

  Eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için değerli verilerin analiz edilmesi ve dönüştürülmesi gerekir. Büyük verilerin “doğru bir şekilde” yönetimi, verileri verimli bir şekilde işlemeye, doğrulamaya ve analizler için sağlam bir temel oluşturarak bilgileri yapılandırmaya yardımcı olur.

 • Büyük verinin hızla işlenmesi

  GTech tarafından desteklenen son teknoloji veri yönetimi çözümleri ile, boyutu ne olursa olsun tüm veri (ses, görsel, görsel vb.) saniyeler içinde işlenebilir. Verinin boyutundan ve türünden bağımsız bir şekilde gerçekleşen bu işlem ile veri odaklı kararlar almak mümkündür.

 • Modern veri yönetimi yaklaşımı

  Ciddi oranda zaman ve efor sarf etmeye sebep olan geleneksel veri yönetiminin aksine GTech Veri Yönetim Servisleri ile birbirini tekrar eden veriler elenirken, tüm organizasyon genelinde tutarlılık sağlanarak, bilgi ihtiyaçları daha hızlı karşılanır.

 • Kontrollü & güvenli işleme süreci

  Kullanıcılar tarafından şifrelenmemiş ve erişim düzeyleri belirlenmemiş veriler, hem itibara ilişkin hem de finansal bazı sonuçlara neden olabilir. GTech Veri Yönetim Servisleri ile düzenli güvenlik denetimleri yaparak, yetkisiz erişim ve veri sızıntılarının önüne geçilir.

Veri yönetimindeki
global partnerlerimizi keşfedin

GTech Veri Yönetim Servisleri süreci:
7 büyük adım

 • Başlatma

  Kuruluşunuzun veri ambarı için hazır olup olmadığını öğrenmek için çalışmalara başlarız. İşe yön veren unsurlar, uygun bir proje sponsoru ve verilerin kararlar için kullanımını ve iş ile BT iş birliğini içeren bir organizasyonun mevcut olması önemlidir.

 • Analiz

  Kurumunuz ve iş süreçleriniz için en uygun çözümü tasarlamak için hedeflerinizi sizinle beraber tanımlıyor; belirlenen hedeflere ulaşmak için mevcut verileri topluyor ve formatları değerlendiriyoruz.

 • Konsept dizayn

  İş ihtiyaçlarını karşılayacak veri ambarı mimarisini konsept olarak tasarlıyoruz. Bu aşamada, oluşturulacak tablolar ve ilişkileri belirliyoruz (bu işlem ER Diagram olarak yapılabildiği gibi, Bus Matrix ile de gösterilebilir.)

 • Teknik dizayn

  Tüm tablo ve ilişkilerini fiziksel olarak tanımladığımız bölümdür. Bu bölümde, ilgili tablolara kaynaklık edecek tabloları ve verinin dolma şekillerini de kaydederek, projeyi bir sonraki aşama için hazırlarız.

 • Geliştirme

  Önceki adımlardaki ipuçlarını kullanarak verilerin miktarına ve türlerine göre depolamasını gerçekleştirdikten sonra, tablolara verileri ETL/ELT ile doldururuz.

 • Birim testleri

  Mevcut tablolar arası tutarlılık kontrollerini yapar, katmanlar arası test senaryoları oluşturur ve kontrollerin ilgili veri ambarına konumlandırmalarını gerçekleştiririz.

 • Canlıya geçiş

  Tasarladığımız veri yönetimi çözümünün gerçek ortamda nasıl performans sergilediğini gözlemledikten ve son hazırlıkları tamamladıktan sonra projeyi canlıya alırız.

Veri yönetiminin değer kattığı sektörler

 • Sigorta
 • Yazılım
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Finans
 • Bankacılık
 • Pazarlama
 • Reklamcılık
 • Lojistik
 • Perakende
 • e-Ticaret

Şimdi İletişime Geçin