Magic Reports Banking

Hızlı ve otomatik düzenlenen raporların
mimarı: Magic Reports Banking

Magic Reports Banking, bankacılık alanında resmi kurumlara gönderilmesi zorunlu olan raporların, tam otomasyon halinde hazırlanmasını ve bu süreç içinde tüm; iş, denetim ve süreç gereksinimlerinin bir arada karşılanmasını sağlayan bir Yasal Raporlama Platformudur.

Gerek yasal kurumların belirlediği kurallar gerekse bilgi teknolojileri standartları dikkate alınarak oluşturulan log yapısı sayesinde, geriye dönük hesap verilebilirlik ve doğru bilgiye ulaşım sağlar. Tutarlı veriyi raporlama noktasında da kurumlara destek olur.

Magic Reports Banking
Özellikleri

Magic Reports Banking’in çalışma modeli

  • Mizan ile mutabakatı sağlanır.

  • Veri kalite kontrolleri tamamlanır.

  • Tutarlılık prensibine göre bütün raporlar aynı tablolardan üretilir.

  • Ad-hoc raporlamaya uygun kredi ve mevduat gibi veri kümeleri sağlanır.

  • En yüksek riske sahip ilk 200 grup için nakit ve gayrinakit riskler belirlenir.

  • Segmentlere göre takibe dönüş oranları; teminat gruplarına göre de kredi ve teminat bakiye oranları belirlenir.

  • Yapısı zahmetsizce genişletilebilir,
    verinin, kaynaktan rapora kadar tüm yolculuğu izlenebilir.

Magic Reports Banking ile yapabilecekleriniz

<span>Magic Reports Banking</span> ile yapabilecekleriniz

Yetkilendirme

Rapor bazlı yetki yönetimi
Yetki delegasyonu LDAP entegrasyonu ve kimlik doğrulama
Kullanıcı yönetimi Farklı rollerde kullanıcı profili tanımlama

<span>Magic Reports Banking</span> ile yapabilecekleriniz

Veri koruma ve saklama

Arşivleme
Versiyonlama
Rapor detay kayıtları
Manuel çalıştırma
Geriye dönük çalışma

<span>Magic Reports Banking</span> ile yapabilecekleriniz

Diğer kontroller

Kullanıcı gönderim beyanı ekranı
Gönderim tarihi öncesi veya sonrası uyarıları
Çapraz kontrol ekranı ve kullanıcı kılavuzu
Rapor takvimi otomasyonu ve onay mekanizması
Raporların bağımsız/paralel çalışabilmesi

GTech ile etkin bir proje organizasyonu

GTech olarak, resmi raporlama alanında deneyimli ve nitelikli iş ve teknik analiz ekibimizle kurumlara hızlı ve otomatik raporlar sağlıyoruz. Yazılım danışmanlarımız, sistem ve veri tabanı ekibimizle kesintisiz ve başarılı bir süreç yönetimini garanti ediyoruz.

Süreç sahipleri ve Proje Yönetimi Ekibimiz ile son kullanıcılarımıza yüksek verimli ve sorunsuz bir deneyim sunuyoruz.

Magic Reports Banking ile süreçlerini
hızlandıran işletmeler

Şimdi İletişime Geçin