Google, COVID-19 vaka seyri takibi için bir kaynak olabilir mi?

2021-01-20T08:03:52+00:00

Türkiye'deki COVID-19 Vakaları ile Google Trend Verileri Arasındaki İlişkiler Üzerine Pilot Çalışma GTech Büyük