Moody’s Analytics

Gelişmiş finansal analiz yazılımları ile daha doğru ve daha hızlı kararlar verin.

Demo Talebi
Bize Ulaşın

Global veri, modelleme ve teknoloji odaklı analiz için entegre portal

Moody’s Analytics, gelişmiş finansal analiz yazılımları ile şirket liderlerinin daha hızlı ve daha sağlıklı karar vermelerini sağlar. Mükemmelliğe olan bağlılığı, geniş bakış açısı ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmış yaklaşımı ile Moody’s Analytics, dünya genelinde binden fazla müşteride güven yaratmaktadır.

Moody’s Analytics, GTech iş birliği ile portföyündeki sektör lideri ve ödül almış çözümlerini Türkiye Pazarına sunuyor. GTech olarak, Moody’s Analytics’in mükemmellik ve müşteri ihtiyaçları odaklı yaklaşımını sahiplenerek, teknoloji ve sektör bilgimizi çözümlerin hayata geçirilmesinde en doğru şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz

CreditLens

Moody Analytics CreditLens Platformu, finans kuruluşlarının hızını ve verimliliği artırarak daha iyi ticari kredi kararları vermelerine yardımcı olur. İleri analitik ve porföyünüzü karşılaştırma ve kıyaslama yeteneği ile güçlendirilmiş yenilikçi teknolojisi, risk değerlendirmesinde doğru ve tutarlı bilgileri sizlere sunar.

Bilgiye dayalı kredi kararlarınızı daha hızlı vererek süreçlerde verimlilliği ve kârlılığı artırın.

 • İkili risk derecelendirme modelleri ile güçlü finansal analize erişin veya kendi kredi politikalarınıza ve risk derecelendirme kurallarınıza göre yapılandırılmış derecelendirme modellerini kullanın.
 • CreditLens’te oluşturulan veya CRM veritabanınızdan içe aktarılan ilişki hiyerarşilerini kullanarak risk değerlendirmenizi geliştirin ve birden çok risk varlığı, ilişki ve hiyerarşi modellemesi gerçekleştirin.
 • Hataları en aza indirmek, veri doğruluğunu artırmak ve kullanıcıları banka politikalarınıza uygun olarak kredi riski değerlendirmesine yönlendirmek için iş kurallarından yararlanın.
 • İç ve dış politika uyumluluğunuz için veri denetlenebilirliğinden, anlaşma onay çerçevelerinden, emsal koşullarından ve sözleşmeye uyum kurullarından yararlanın.
 • Kullanıcıların portföy kârlılığını, risklerini ve kredi başvuru süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyan entegre ve sezgisel dashboard’lar ile kredi verilerinizden değerli bilgiler edinin.

Kredi karar sürecinizi, iş akışı etkinleştirilmiş tek bir kredi karar platformunda yönetin.

 • Verinizi kolayca finansal spreading networkine aktarın ve tutarlı bilgilere erişim için sektörel şablonları kullanın.
 • Kurumunuz içinde gelişmiş derecelendirme modelleri oluşturarak devreye alın ve risk derecelerini birden çok varlığa kademelendirin.
 • Risk derecelendirme yeteneklerinizi R, Python ve SaS gibi dillerle endüstri standardı istatistiksel ve makine öğrenimi modelleme özellikleri ile geliştirin.
 • Sektörle uyumlu BPMN ve CMMN iş akışı araçlarını kullanarak kredi onayı için kredi verme süreçlerini ve ilgili teminatları yapılandırın.
 • Döküman eklerini yükleyin ve yönetin.
 • Hem şirket içinde hem de bulutta modüler dağıtımı destekleyen basit ve ölçeklenebilir teknoloji mimarisi seçin.

Kredi karar çerçevenizin etkinliğini en üst düzeye çıkarın

CreditLens yazılımı, firmaların kredi verilerini toplama, analiz etme ve saklama yöntemlerini basitleştirir ve standartlaştırır; güçlü bir kredi bilgi kaynağı ve karar verme çerçevesi oluşturmak için zemin hazırlar. Yapılandırılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan CreditLens, gelişmiş verimlilik ve otomasyon için modern, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.

RiskConfidence ALM

RiskConfidence ALM Sistemi, entegre kurumsal varlık ve yükümlülük yönetimi (ALM), fon transfer fiyatlandırması (FTP), likidite riski yönetimi, piyasa riski, riske maruz değer (VaR), iş ve yasal raporlama sunar. Bunların tümü, ortak bir veri kaynağı ve tek bir makine stratejisi ile birleşik platformda sunulur.

Bilanço yönetimi için güçlü araçlar edinin

 • Müşteri davranış modellerini girmek ve hesap planı (COA) yapısını kullanarak iş tahminlerini tanımlamak için bir bilançodaki finansal araçları ağaç benzeri bir yapı halinde organize etme ve sınıflandırma.
 • Parametre anlaşma eşlemesi (PDM) ile belirli bilanço kalemleri için kural tabanlı bir strateji oluşturma ve yönetme.
 • Senaryolarda kullanmak üzere faiz oranı eğrilerine, makroekonomik endekslere, döviz kurlarına, işlem özelliklerine ve volatilite matrislerine dönüşüm mantığını uygulama.
 • Kredi ön ödemeleri ve yeniden görüşmeler, kredi taahhütleri, işlem devirleri ve vadeli mevduatın erken itfası gibi müşteri davranışlarını onları etkileyen değişkenlerle modelleme.

Kurumsal ALM’yi yönetin ve finansal performansı iyileştirin

 • Gelişmiş likidite fonlama stratejileri oluşturmak için likidite riskini yönetme ve likidite açığı veya canlıda kalma gibi temel likidite riski ölçümlerini hesaplama.
 • Kullanıcıların, müşteri davranışları anlayarak ve seçeneklerini göz önüne alarak çok faktörlü davranış modelleri tanımlama.
 • Birden çok senaryoda net faiz gelirini hesaplama ve simüle etme.
 • İş birimi performansını ölçen güçlü bir eşleştirilmiş olgunluk ve Caterpillar özelliği kullanarak FTP’yi yönetme.
 • Bakiyelerin ve mevduat oranlarının değiştiği ve faiz ödemelerinin farklı zamanlarda gerçekleştiği, vadesi gelmeyen mevduatın nakit akışı modellemesi dahil olmak üzere gelişmiş mevduat modellemesi gerçekleştirme.

Etkili ALM ve likidite risk yönetimi sağlamak için kurumsal çapta analitikten yararlanın

Bankalar, rekabetçi kalabilmek ve risk ve sermaye arasında daha iyi uyum sağlamak için risk ölçüm ve yönetimini iyileştirmelidir. Varlık ve yükümlülüklerinizin bütünsel ve ayrıntılı bir görünümünü oluşturmak ve tamamen bilinçli ticari kararlar almanıza yardımcı olmak için RiskConfidence ALM sistemini kullanın.

RiskAuthority

RiskAuthority uygulaması Basel I, II ve III için kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş yasal uyumluluk sağlar. Uygulama; kredi, piyasa, likidite, yoğunlaşma ve operasyonel riskleri kapsar. Veri yönetimi, yasal sermaye hesaplamaları ve raporlamayı kapsayan, uçtan uca bir Basel III çözümü sağlar.

Basel III uyumluluğu için esnek bir çözümden yararlanın

 • Varlıklar, borçlar, bilanço dışı riskler, ilgili taraflar, derecelendirmeler, risk etkenleri ve piyasa verileri gibi gerekli Basel I, II ve / veya III verilerini tek bir platformda birleştirme ve depolama.
 • Likidite karşılama oranı (LCR) ve net istikrarlı fonlama oranı (NSFR) için, likidite tampon uygunluk kuralları ve kesintiler dahil gerekli tüm bilgileri hesaplama.
 • Müşteri, ürün, ülke ve para birimi başına büyük riskleri, yoğunlaşma riskini ve fon yoğunluğunu izleme.
 • Yasal sermaye, yoğunlaşma riski ve likidite raporlarının üretimini kolaylaştırma ve otomatikleştirme, tercih ettiğiniz dillerde ve formatlarda sunma.
 • İhtiyaçlarınıza özel esnek bir çözüm uygulamanıza olanak tanıyan kredi, piyasa, likidite, konsantrasyon ve operasyonel riskleri kapsayan özel modülleri kullanma.

Basel I, II ve III ile otomatikleştirilmiş ve kolaylaştırılmış yasal uyumluluk sağlayın

 • Basel III hesaplama oranları ve otomatikleştirilmiş iş akışı süreçleri, verimli ve kolaylaştırılmış Basel III uyumluluğu sağlar.
 • RiskFoundation ™ veri yönetimi platformunun güçlü uygulama haritalama yetenekleri, bir bankanın temel uygulama ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur.
 • Basel I, II ve III için geliştirilmiş, doğru ve verimli yasal raporlama sağlamak için Moody’s Analytics Yasal Raporlama Modülü ile sorunsuz bir şekilde entegre edin.
 • Denetletici kurumlara tutarlı bir tablo sunmak için EBA, CCAR ve DFAST stres testi için kullanılan veri bankallarını kullanarak  AnaCredit ve likidite uyumundan yararlanın.

Basel I, II ve III için ödüllü, kapsamlı bir çözümü benimseyin

Endüstri analistlerinden ve endüstri dergilerinde sayısız ödül kazanan RiskAuthority platformu, kurumunuzun Basel III yasal kredi, piyasa, operasyonel, yoğunlaşma ve likidite risklerini hesaplar, birleştirir ve raporlar. Merkezi veri yönetiminden; hızlı ve doğru sermaye, likidite ve kaldıraç oranı hesaplamalarına; entegre düzenleme ve yönetim raporlamasına kadar bütünleşik ve kapsamlı bir çözüm sunar.

RiskFrontier

RiskFrontier yazılımı, kullanıcıların portföy risk dinamiklerini anlamasına, konsantrasyon risk  yönetimine, risk iştahını ölçmesine ve stres testi yapmasına yardımcı olan, sektör lideri bir kredi portföyü risk yönetimi çözümüdür. Ödüllü yazılımımız ve kredi riski uzman danışmanlarımız, stratejik ve kârlı karar alma araçlarıyla şirketleri güçlendirir.

İş analizi ve portföy optimizasyonunu desteklemek için en kapsamlı çözüm

 • Kapsamlı bir modelle hem detay hem de portföy seviyesinde geniş bir varlık yelpazesinde korelasyonların sermaye ve kârlılık üzerindeki etkilerini düşünür.
 • Portföy ve kredi düzeyi kredi riskini modeller (beklenen ve beklenmeyen kayıp, değerlerin dağılımı, zararlar ve sermaye) ve yoğunlaşmaları endüstri, bölge, varlık türü ve ilgili tarafa göre analiz eder.
 • Çeşitli ekonomik koşullar altında kayıpları belirlemek ve sermaye yeterliliğini değerlendirmek için durum analizi, stres testi ve ters stres testi gerçekleştirir.
 • Kredi oluşturma ve portföy yönetimini iyileştirmek için gerçek zamanlı içgörüyü kullanarak bir portföy içindeki yeni anlaşmaların veya işlemlerin etkisini ölçer.

Gelişmiş Karar Verme ve Şeffaflık için Etkili Portföy Yönetimi

 • Zaman içinde yeterli kapitalizasyon seviyelerini korumak için riske uyarlanmış getirileri maksimize eder ve uygun şekilde sermayeyi tahsis ederek kârlılığı artırır.
 • Kaynak tahsisini iyileştirir ve birden çok risk boyutu dikkate alınarak performansı detay düzeyde anlamak için iş kollarına uygun teşvikler sağlar.
 • Porföyün, kredi modellerine, araç fiyatlandırma modellerine, risk faktörü modellerine ve kredi varsayımlarına olacak negatif etkisini ölçerek risk ölçümü ve yönetimi destekler.
 • Yasal uyumluluk gereksinimleri doğrultusunda regülasyon ve ekonomik sermaye hesaplamalarını uyumlu hale getirir, yoğunlaşma risklerini göz önünde bulundurur ve kapsanan risklerin derinlemesine anlaşıldığını ve kontrolünü gösterir.

Portföy Yönetimi Araştırma ve Danışmanlık Hizmetlerinde Sektör Lideri

Moody’s Analytics kredi riski uzmanları; yazılımın kurulumu, özelleştirilmesi, ekonomik sermaye ve risk yönetimi danışmanlığı, düzenleme ve süreç desteği ve her müşterinin benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirilmiş eğitim sağlar. Bu hizmetler, tanınmış kredi araştırmalarımızla birleştirildiğinde, müşterileri kredi portföyü risk yönetimi stratejilerini ve kârlılık performanslarını iyileştirme konusunda güçlendirir.

IFRS 17 için RiskIntegrity

IFRS 17 için RiskIntegrity ™ çözümü, sigorta şirketlerinin mevcut sigorta muhasebesi çerçevelerinden IFRS 17’ye geçiş yapmalarına yardımcı olur. Büyük uluslararası gruplardan küçük şirketlere kadar her boyuttaki sigorta kuruluşunun yeni raporlama zorluklarını verimli bir şekilde karşılamasına yardımcı olur. Bu çözüm, aktüeryal ve muhasebe işlevleri arasında verileri, modelleri, sistemleri ve süreçleri birbirine bağlayarak mevcut altyapınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Hayat, eşya ve kaza sigortası sağlayan şirketlerinin yanı sıra reasürörlerin de ihtiyaçlarına hitap eder.

IFRS 17 kurulumunuzu, modüler ve uçtan uca bir çözümle başlatın.

 • Kayıp bileşenin oluşmasını dahil ederek, başlangıçta veya devam eden bir süreçlerde prim tahsis yaklaşımı (PAA) uygunluk testini ve tekillik testini yürütür.
 • Genel ölçüm modeli (GMM) / yapı bloğu yaklaşımı (BBA), değişken ücret yaklaşımı (VFA) ve sözleşmenin ifasına ilişkin nakit akışlarından PAA için sigorta sözleşmesi yükümlülüklerini hesaplar ve devreden çıkarır.
 • Yönetim gözetimi için kuruluş veya grup düzeyinde açıklamalar için raporlar oluşturur ve CSM, Kalan Kapsam Yükümlülüğü (LRC) veya Gerçekleşen Hasar Sorumluluğu (LIC) değişikliklerini analiz eder.
 • Mevcut aktüeryal araçlardan nakit akışı girdisi yükler veya üçgenlere, zarar geliştirme faktörlerine, tahsis kurallarına, ödeme modellerine ve talep modellerine dayalı nakit akışları türetir.

RiskIntegrity çözümü ile maliyetleri ve manuel hataları azaltın

 • Kendi hesap planınız ile çözümün hızlı ve  sezgisel muhasebe mantığı arasında eşleştirme oluşturur.
 • Ters çevirmeler, düzeltmeler, konsolidasyon ve birden çok para birimi için destek içeren IFRS 17 muhasebe alt defter modülündeki kontrollü iş akışını kullanarak hem yumuşak hem de sert yevmiye kaydı kayıtları, işlem dosyaları ve açıklamalar oluşturur.
 • Merkezi veri depolama ve veri kalitesi yönetimini kullanarak finans ve aktüeryal verilerin (hem güncel hem de geçmiş) tutarlılığını, kalitesini ve erişilebilirliğini sağlar.
 • Birden çok iş kolu ve kuruluşa sahip her iki sigorta grubu için kapsamlı ve koordineli UFRS 17 hesaplamaları sağlamak için bilgileri konsolide ederek birden çok aktüeryal sistemden verileri içe aktarır.
 • Etkili bir denetim izi elde eder, raporlama sürecini daha iyi destekler ve süreç otomasyonu ve yönetim ile maliyetleri ve manuel hataları azaltır.

IFRS 17 farkı için RiskIntegrity Çözümü

 • IFRS 17 gereklilikleri ve yorumlarına uyan kullanıma hazır hesaplamalar, hesap planı, kayıt mantığı, analitik yetenekler ve ayrıca IASB’den gelecek güncellemeleri ele alma taahhüdü.
 • Bulut özellikli, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, modüler ve UFRS 17’nin zorlu veri hacmi ve performans gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, geleceğe dönük teknoloji.
 • Sağlam bir veri sözlüğü ile birleştirilmiş mevcut aktüeryal modellere, muhasebe sistemlerine ve süreçlere yaptığınız yatırımın geri dönüşünü en üst düzeye çıkaran entegrasyon.

IFRS 9

Moodys Analytics’in kredi riski modelleri ve verisi, finansal tahminleri, danışmanlık hizmetleri ve altyapı çözümleri, IFRS 9’un gerektirdiği şekilde beklenen kredi kaybı ve değer düşüklüğü analizinin uygulanmasına yardımcı olur.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun muhasebe standartlarında oluşturduğu yeni düzenleme olan IFRS 9’a göre, ileriye dönük 12 aylık veya ömür boyu beklenen kredi zararlarına (ECL) bağlı olarak finansal varlıklar için zarar karşılığının tanımlanmasını gerektirir. Bu standart, en çok etkilenen değer düşüklüğü hesaplamaları ile finansal kuruluşların mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecektir.

Moody’s Analytics Kredi Kaybı ve Değer Düşüklüğü Analiz Paketi, değer düşüklüğü hesaplama sürecinin en kritik yönleri için çözümler sağlar. Çözümlerimiz, IFRS 9 kapsamında kayıpları tahmin etmek için küçük ve büyük kurumlar tarafından benimsenen farklı yaklaşımları destekler.

Beklenen kredi kaybı hesaplaması

Kurumlar, provizyon hesaplamalarına uyum sağlamak için yeni model süreç ve altyapılarını iyileştirmeli veya geliştirmelidir. Moody’s Analytics uzmanlığı ve araçları, firmalara IFRS 9 çerçevelerini belirlemede ve mevcut temerrüt olasılığı (PD) ve temerrüt durumunda zarar (LGD) modellerinde gerekli değişiklikleri yorumlamada; stres testi, dahili sermaye yeterliliği değerlendirme süreci (ICAAP) ve fiyatlandırma modelleri ile tutarlılık sağlamada yardımcı olabilir.

Firmalar, ileriye dönük değer düşüklüğü modelleri oluşturmak ve kredi riski geçişini izlemek için daha fazla tarihsel, ayrıntılı veriye ve trend bilgisine ihtiyaç duyar. Moody’s Analytics, dünyanın en kapsamlı ve ayrıntılı kredi riski, ekonomik ve finansal veri kümelerini sunar ve ayrıca IFRS 9 değer düşüklüğü hesaplamalarının “ileriye dönük” ve “olasılık ağırlıklı” yönleri için standart, özel yukarı ve aşağı makro-ekonomik senaryolar üretir.

IFRS 9 uyumluluğunu destekleyen yazılım

Beklenen kredi kaybı (ECL) hesaplamalarının uçtan-uca sürecini yönetmek için, bankaların çok sayıda kaynaktan verileri merkezileştirmesi, çok çeşitli modelleri koordine etmesi ve yönetmesi, kredi riskindeki değişiklikleri değerlendirmesi ve buna göre beklenen zararları ve karşılıkları hesaplaması gerekir. Bankalar ayrıca harici muhasebe sistemlerinin talep ettiği verileri hazırlamak ve dışa aktarmak zorundadır.

Moody’nin Analytics çözümü, birden çok senaryo ve olasılık yetenekleri için tasarlandığından, ayrıntılı analiz ve daha doğru hesaplamalar için yüksek performans sağlar. Yazılım tekrarlanabilir, denetlenebilir ve tutarlı bir süreçle değer düşüklüğü analizini destekleyen esnek ve görsel iş akışı yönetimi ile etkileşimi ve işbirliğini kolaylaştırabilir.

Neden Moody’s Analytics?

 • Veri Konusunda 20 yıllık uzmanlık
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Uzman veri mühendisi ve bilişimci kadrosu
 • Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında büyük veride kanıtlanmış proje başarısı
Bize Ulaşın

Neden Moody’s Analytics?

 • Veri Konusunda 20 yıllık uzmanlık
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Uzman veri mühendisi ve bilişimci kadrosu
 • Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında büyük veride kanıtlanmış proje başarısı
Bize Ulaşın