Blog2021-09-21T14:36:09+00:00

8 Adımda Veri Ambarı (Data Warehouse) Tasarımı

Şubat 5th, 2021|

  Data warehouse, işletmenin genelinde çeşitli birimlerden elde edilen verilerin toplandığı alandır. Çevrimiçi analitik işleme ile çeşitli sistemlerden toplanan veriler üzerinden mantıksal sorgulamalar yapabilir, isabetli tahmin modelleri oluşturabilir ve geleceğe yönelik eğilimleri inceleyerek senaryolar oluşturabilirsiniz.

Veri Yönetimi Nedir?

Ocak 21st, 2021|

İşletmelerin sahip olduğu veri miktarı artıkça bu verilerin yönetilmesi ve anlamlı hale getirilmesinin de önemi artmaktadır. Çok sayıda veriyi entegre etmek ve etkili analizler yapabilmek üstelik bunları da hızlı bir şekilde yapabilmek işletmelerin karşılaştığı en

İş Zekâsı İçin Dashboard (Gösterge Paneli) Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Ocak 21st, 2021|

İş zekâsı Dashboard’ları verileri analiz etmek için kullanılan yönetim ve görselleştirme arayüz çözümleridir. İçerik oluşturucular, anlık görüntüleme için çizelgeleri, grafikleri ve raporları tek bir ekranda birleştirmek amacıyla filtreler gibi etkileşimli öğeleri kullanabilir. Dashboard’lar iş zekâsı

Google, COVID-19 vaka seyri takibi için bir kaynak olabilir mi?

Ocak 15th, 2021|

COVID-19 Vakaları ile Google Trend Verileri Arasındaki İlişkiler Türkiye'deki COVID-19 Vakaları ile Google Trend Verileri Arasındaki İlişkiler Üzerine Pilot Çalışma GTech Büyük Veri ve İleri Analitik uzman ekibinin hazırladığı bu çalışmada, Koronavirüs vakaları ile Google'da

Go to Top