Ana Veri Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Ana Veri Yönetimi Nasıl Yapılmalı?
14 Oca 2022

Ana veri yönetimi, işletmelerin sahip olduğu veri varlıklarının sistemsel olarak yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Müşteri, tedarikçi, stok, hizmet gibi süreç ve unsurlardan elde edilen dağınık verilerin merkezi, güncel ve tutarlı olmasını sağlayan ana veri yönetim süreci veri kalitesi ve güvenilirliğini artırırken, işletmelerin veri yönetimi sürecindeki iş yükünü azaltır ve zamandan tasarruf etmelerini sağlar. GTech olarak bu yazımızda ana veri yönetim sürecini ve bu süreçteki kategorileri açıklayarak bu süre işletmeler için önemine ve faydalarına yer verdik.

Ana Veri Yönetimi Nedir?

Ana veri yönetimi, işletmelerin sahip olduğu ürün verileri, müşteri verileri gibi bir işletmenin temelini oluşturan çeşitli alan ve departmanlarda kullanılan verilere yönelik işletme ve paydaşlar için uygun, tutarlı ve kurumsal çözümleri ifade eder. Veri temizleme, dönüştürme ve entegrasyon uygulamaları temel ana veri yönetimi çözümleri olarak kabul edilir. Sisteme yeni veri kaynakları eklendikçe ana veri yönetimi çözümleri ilgili verilere yönelik tanımlama, toplama, dönüştürme ve onarma işlemlerini gerçekleştirir. Ana veri yönetimi işletmeye ait verilere yönelik güvenilir ve kapsayıcı tek bir görünüm sağlayarak daha etkin ve başarılı iş içgörüleri sağlar.

Ana Veri Yönetimi Neden Önemlidir?

Birden fazla bilgi kaynağına sahip olmak, bu bilgi kaynaklarından elde edilen büyük verileri bir araya getirmek işletmeler için zorlu bir süreç olabiliyor. Ana veri yönetimi ise; verinin sistemsel olarak yönetilmesini, farklı veritabanı veya uygulamalarda yer alan ana verilerin merkezi olarak kontrol altına alınarak servis edilmesini sağlayan bir süreçtir. Ana veri yönetimi sayesinde güncel ve güvenilir veri kaynağı sayesinde ürünlerine, tedarikçilerine, iş süreçlerine yönelik daha etkin bir veri görünümü elde eden işletmeler hem çalışanlarına hem de müşterilerine daha tutarlı ve başarılı bir deneyim sunabilir.

Ana veri yönetimi sürecinin bir işletme için önemini gösteren özelliklerden bir diğeri ise manuel veri girişi ve aktarılması sürecinde hatalı girişi sağlanan, eksik olan, tüm sistemlerde güncellenmeyen, yinelenen verilerin kapsamlı dönüştürüm ve entegrasyon işlemlerini kapsamasıdır. Bu özellik, bölümlere ayrılmış ürün hatlarına, çoklu etkileşim kanallarına ve lokasyonlara sahip işletmelerde yeterli etkinlikte olmayan hem çalışan hem de müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle, ana veri yönetim sürecinin bir işletmenin büyümesi ve kâr etmesi için yürütülen veri stratejilerinin önemli bir parçası olduğu belirtilebilir.

Ana Veri Nasıl Kategorize Edilir?

Ana verilerin sınıflandırıldığı kategorilere alan adı verilir. Ana veri yönetim sürecinde ana veriler işletmeden tüketiciye (B2C), işletmeden işletmeye (B2B), şirket içi süreçler gibi çeşitli ilişkilere ve ürün verileri, müşteri verileri, konum verileri gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak kategorize edilir. Ana veri yönetimi sürecinde ana veri kategorileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Muhatap Verileri: Bünyesinde yer alan çalışandan tedarik zincirindeki tedarikçiye kadar bir işletmenin iş süreçlerinde muhatap olduğu kişi, işletme ve kuruluşlara ait verileri kapsar.
  • Malzeme ve Hizmet Verileri: Bir işletmenin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu ürün, parça gibi malzeme ile bu iş süreçlerinde ihtiyaç duyulan çeşitli hizmetlere yönelik verileri kapsar.
  • Hesap Verileri: Bir işletmenin satın alma, satış, ücretlendirme gibi finansal süreçlerinden elde edilen ve bu süreçlere yön verebilecek verileri kapsar.
  • Konum Verileri: Bir işletmenin üretim, satış, tedarik gibi iş süreçlerinin gerçekleştirildiği bölge, adres, lokasyon gibi konumlara yönelik ilgili bilgilerden oluşan verileri kapsar.

Ana Veri Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Operasyonel sistemlerin çalışmalarına ve iş süreçlerinin işleyişine yönelik gerekli tüm bilgileri içeren ana verilerin yönetim sürecinde farklı sistemlerde yer alan bütünsel ve tekil bilgilerin, çeşitli kural ve iş akışlarından geçirilerek ilgili verilere erişimi, paylaşımı ve güvenliği düzenli olarak sağlanır. Kısaca, ana veri yönetimi bir işletmedeki veri yolculuğuyla uçtan uca ilgilenir. Ana veri yönetim sürecinin her işletme için hayati bir işleve sahip olduğunu bu sürecin işletmeler için sağladığı avantajlar ile görülebiliyor. İşletmelerin ana veri yönetimi ile elde edebileceği faydalar şu şekilde listelenebilir:

  • Veri Kalitesi Artırır: Ana veri yönetimi sürecinde veriler düzenlenirken doğru olmayan veriler de ortadan kaldırılır. Bunun sonucu olarak, kullanıcılar daha kaliteli ve kullanışlı veriler ile çalışabilirler. Ana veri yönetimi ayrıca veriler arasında tutarlılık ve tekdüzelik sağlayarak iş süreçlerinin daha verimli ve etkili bir hale dönüşmesini sağlıyor.
  • Zaman ve Maliyeti Azaltır: İşletmeler için artan veri hacmini ana veri yönetim süreci olmadan doğru ve etkin bir şekilde yönetmek çok zaman ve maliyet gerektirebilir. Ayrıca, ana verilerin karmaşıklığı bu verileri elle işlemeyi zorlaştırıyor. Ana veri yönetimi, verilerin yönetim ve işlemlemesi süreçlerinin birçok yönünü otomatikleştirerek çok büyük bir zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca, işletmeler daha az kaynak kullanıldığı için veri yönetimi ve işleme maliyetleri de azalır.
  • Veri Tekrarının Önüne Geçer: Merkezi olmayan veri yönetimlerinin en büyük sorunlarından biri olan veri tekrarı yalnızca ana veri sürecinde değil, aynı zamanda ana verilere bağlı diğer iş süreçlerinde de hatalara yol açabiliyor. Ana veri yönetimi ile verilerin tekrarı ortadan kaldırılarak iş süreçlerinin verimliliğini artıran tek bir veri kaynağı oluşturulur.
  • Veri Doğruluğunu Artırır: Ana verilerdeki tutarsızlık ve uyumsuzluk işletmeleri pek çok iş alanında olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, verilerdeki yinelemeleri ve tutarsızlıkları ortadan kaldıran ana veri yönetim süreci ile verilerin güvenilirliği artırılmış olunuyor.
  • Kolay Veri Düzenlemeleri Sağlar: Kullanıcılar geleneksel süreçlerde ana verileri birleştirmek ve kontrol etmek için verileri birden fazla hedefe kaydeder. Bu nedenle de verilerde yapılan herhangi bir değişiklik büyük veri tutarsızlıklarına neden olabiliyor. Ana veri yönetim sürecinde ise ana verilerde gerçekleştirilen herhangi bir değişiklik ilgili tüm veri hedeflerine yansıtılır.

Bankacılıktan enerjiye, sigortacılıktan üretime pek çok sektör için Veri Ambarı ve İş Zekası hizmeti veren GTech sunduğu veri yönetim çözümleri ile işletmelerin ana veri yönetim süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine katkı sağlıyor. GTech uzman kadrosu ile veri yönetiminde ihtiyacı olan çözümlerden yararlanarak ana veri yönetiminin işletmenize sunduğu avantajları elde edebilirsiniz. İşletmenize özel GTech çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Kaynakça (Erişim 21.12.2021)

https://www.to-increase.com/business-integration/blog/master-data-management-benefits

https://www.informatica.com/resources/articles/what-is-master-data-management.html