Sigortacılıkta Büyük Veri

Sigortacılıkta Büyük Veri
14 Oca 2022

Daha fazla çeşitlilik barındıran ve hızla artan büyük hacimli veri olarak tanımlanan büyük veri müşteri davranışlarına yönelik doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmesine önemli katkılar sağladığı için firmalar için yüksek fayda sağlayan bir araç olarak görülüyor. Arama motoru, gözlem, sosyal medya ve daha pek çok kaynaktan elde edilen anlamlı ve işlenebilir bir hale dönüştürülmüş veri türü olan büyük veri gerçek verilerin analizine dayandığı için iş gücünden tasarruf sağlanması, beklentilere uygun ürün geliştirilmesi, uygun reklam harcamalarının yapılması gibi çeşitli amaçlara yönelik doğru kararların alınabilmesini sağlıyor.

Son yıllarda pek çok sektör tarafından önemi anlaşılan büyük veri her ne kadar başlarda müşteri davranışlarının büyük önem taşıdığı sağlık, bankacılık gibi alanlarda kullanılsa da günümüzde her alanda kullanılıyor. Olası gelişme ve olayları öngörme, bu gelişme ve olayların riskini, değerlerini ölçme üzerine kurulu olan sigortacılık sektörü ise büyük veri kullanımının büyük önem kazandığı alanlardan biridir. Büyük verileri oluşturmak için sosyal medya, müşteri etkileşimleri, hükümet verileri gibi yeni veri kaynakları sayesinde sigortacılıkta büyük verilerden faydalanılmasıyla daha etkin ve başarılı stratejiler yürütülebiliyor.

Sigorta sektöründe büyük veri teknolojisi temelde risk değerlendirme, müşteri deneyimi geliştirme ve müşteri taleplerini karşılamak için kullanılıyor. Bu amaçlar doğrultusunda büyük veri, sigorta şirketlerinin süreçlerini daha güvenilir ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. GTech olarak bu yazımızda sizler için sigortacılıkta büyük veri teknolojilerinin kullanım alanlarına yer verdik.

Sigorta Sektöründe Büyük Veri’nin Kullanım Alanları

Büyük veri teknolojisi, sigortacılık sektörüne farklı açılardan katkı sağlıyor. Büyük veri teknolojisi sayesinde sigorta şirketleri güçlendirilmiş risk yönetimi ile daha etkin kararlar alırken, yeni nesil stratejiler ve yenilikçi ürünler ile müşteri deneyimini geliştiriyor. Sigortacılık büyük veri teknolojisinden sıklıkla faydalanılan kullanım alanları şu şekilde listelenebilir:

1.    Risk Değerlendirmesi

Sigorta sektöründe yararlanılan büyük veri teknolojisi başta otomotiv, gayrimenkul ve sağlık sektöründen elde edilen veriler ile oluşturulmaktadır. Sigorta şirketleri başta araç içi telekomünikasyon cihazları, nesnelerin interneti cihazları ve giyilebilir teknoloji ürünleri üzerinden müşteri davranışlarına yönelik verileri değerlendirerek olası riskleri tahmin etmeyi ve hesaplayabilmeyi amaçlar. Bu süreçte, öngörüsel modelleme sayesinde sigorta şirketleri davranışsal veriler ile dış etkenleri birleştirerek tanımlayabiliyor.

Sürücülerin kaza yapma, araçlarının çalınma sıklıkları gibi etkenler otomotiv sektöründen elde edilen ve sigortacılıkta göz önünde bulundurulan verilere örnek olarak gösterilebilir. Giyilebilir teknolojilerin yaygınlaşması ise kullanıcıların davranış ve alışkanlıklarına yönelik daha fazla bilginin elde edilmesini sigortacılıktaki hayat sigortası, sağlık sigortası gibi alanlarda etkisini gösteriyor.

2.   Müşteri İçgörüleri

Sigorta şirketleri için çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek müşteri davranış, alışkanlık ve ihtiyaçlarını daha ayrıntılı bir şekilde anlamak stratejik konuların başında geliyor. Bu nedenle, büyük veri teknolojisi müşterilerin geçmiş ve mevcut verilerinden faydalanarak gelecekteki davranışlarını öngörerek kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunabilmesi bu teknolojinin sigorta alanında yaygın olarak kullanılmasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesidir. Büyük veri müşteri içgörüsünü sağlamanın yanı sıra sigorta şirketlerinin müşterileri ile doğru bilgiyle ve doğru şekilde güvenilir ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Müşterilerden gelen e-postalar, çağrı merkezi verileri, sosyal medyadan elde edilen veriler, şirketlerin sitelerindeki davranışlarına yönelik veriler sigorta şirketlerinin müşteri profillerinin oluşturmasına olanak tanıyor. Böylece, sigorta şirketleri olası müşteri sorun ve taleplerini hem gerçek zamanlı hem de uygun stratejilerle karşılayabiliyor.

3.    Otomasyon

Sigorta şirketleri veri girişi, uyumluluk kontrolleri gibi basit süreçleri belirli yöntemlerle otomatikleştirirken büyük veri teknolojisinin kullanılmasıyla söz konusu basit süreçlerin yerini kredi taahhüdü, müşteri içgörüsü, müşteri etkileşimleri gibi büyük verilerin elde edildiği daha karmaşık süreçler aldı. Sigorta şirketleri bu verileri anlamlı kılarak uygun zamanda uygun stratejileri uygulayabilmesi için belirli algoritma ve öngörü analizlerini geliştirebilmek için verileri işlemleyen makine öğrenimi ile bu süreçleri otomatikleştirmiştir. Bu sayede, sigorta şirketleri büyük verileri otomatik olarak işlerken zamandan ve maliyetlerden tasarruf edebiliyor.

4.    Müşteri Deneyimi

Sigorta şirketleri özellikle sağlık sigortası, hayat sigortası, mal sigortası gibi alanlarda müşterilerinin tercih ve davranışlarına yönelik verileri temel alarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet teklifleri sunabiliyor. Özellikle giyilebilir ve takip edilebilen uygulamalar, giyilebilir cihazlar, motorlu araç kayıtları ve benzeri yeni nesil veri kaynakları üzerinden elde edilen verilerden faydalanarak müşteriye özel ürün ve hizmetler sunulabiliyor. Böylece, müşteriye özel belirli bir değer yaratılabiliyor. Veri kaynaklarının ve müşterilerin davranışlarının çeşitliliği dikkate alındığında uygun ürün ve hizmet tekliflerinde sigorta işletmelerinin büyük veri yönetim sürecinde etkin ve yeni nesil çözümlere başvurması oldukça önemli bir rol oynuyor.

5.    Dolandırıcılık ve Olası Risklerin Tespiti

Veri yönetimi ve öngörüsel modelleme sayesinde büyük verilerden faydalanan sigorta şirketleri müşterilerinden gelen hak taleplerindeki tutarsızlıklarını ilgili müşterilerin profilleri ile karşılaştırılır. Bu süreçte, hak talep eden müşterilerin davranışları, bağlantıları ve ilgili durumda yer alan diğer katılımcıları da değerlendirilmeye dahil edilebiliyor. Bu karmaşık eşleşme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi geleneksel yöntemler ile çok zorken; büyük veri analizleri ile hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sigorta şirketleri bu sayede tutarsız hak talepleri ile yaşanabilecek dolandırıcılık eylemlerini belirleyerek önüne geçebiliyor.

Bu aşamada, siber suçlar ise sigorta şirketlerinin göz önünde bulundurması gereken önemli etkenlerden biridir. Dolandırıcılık eylemlerinin önüne geçmek için faydalanılan büyük verilerin mahremiyet ve siber güvenlik ile ilişkili risklerinin, gerekli güvenlik önlemlerinin sigorta şirketleri tarafından alınması gerektiğinin unutulmaması gerekiyor. Bu nedenle de şirketlerin yüksek ve etkili güvenlik sistemlerine sahip büyük veri işlemcilerinden faydalanması oldukça önemlidir.

6.    Pazarlama

Müşteriler ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına uygun kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünlere daha fazla yönelim gösterirler. Bu durum, sigorta sektöründeki müşteriler için de geçerlidir. Çeşitli kaynaklardan toplanan veriler sayesinde müşteri tercihlerini ve davranışlarını değerlendiren sigorta şirketleri müşterilerine yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri farklı kanallar üzerinden sunabiliyorlar. Bu sayede sigorta şirketleri müşterilerini daha yüksek fiyatlı ürünlerin satın alınmasına (upsell) veya çapraz satışa (cross-sell) daha kolay bir şekilde ikna edebiliyor.

7.    Daha Etkin İşgücü ve Finans

Sigorta şirketleri poliçe, düzenleme gibi kaynaklardan elde edilen dahili verileri ve sosyal medya, e-posta gibi kaynaklardan elde edilen harici verileri gerçek zamanlı analiz yardımıyla birleştirerek prim oranlarını, sigorta limitlerini ve prim stratejilerini ayarlayarak mali durumlarını ve ödemelerini kolaylıkla optimize edebiliyorlar. Bununla birlikte, hak taleplerini toplamak ve puanlamak için veri madenciliği yönteminden de yararlanılan sigorta sektöründe hak talepleri uygun ve kolay bir şekilde değerlendirilerek hem iş gücünden hem de zamandan büyük ölçüde tasarruf edilebiliyor.

Sigorta sektöründe olduğu gibi diğer sektörlerde de şirketlerin sahip olduğu verilerin önemi her geçen gün artıyor. Aynı zamanda, büyüyen ve karmaşıklaşan verilerin anlaşılması zorlaşabiliyor. Bu nedenle, şirketlerin büyük verilerini değerlendirirken uygun araçlardan faydalanması oldukça önemlidir. GTech sahip olduğu uzman kadrosu ile işletmelerin büyük veri yönetim süreçlerinde ihtiyaçlarına en uygun Büyük Veri ve İleri Analitik çözümlerini sunuyor. GTech Büyük Veri ve İleri Analitik çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

https://www.exastax.com.tr/buyuk-veri/sigorta-sektorunde-one-cikan-7-buyuk-veri-kullanim-senaryosu/

https://blog.quicksigorta.com/sigortacilik/big-data-ve-sigortaciligin-gelecegi-1966