Veri Ambarı (Data Warehouse) ve Veri Ambarı Mimarisi Nedir?

Veri Ambarı (Data Warehouse) ve Veri Ambarı Mimarisi Nedir?
27 Kas 2020

Veri Ambarı (Data Warehouse) Nedir ve Nasıl Çalışır?

Veri ambarı (data warehouse), firmaların kendilerini daha iyi anlamalarına ve verilerini en iyi şekilde anlamladırarak doğru stratejiler oluşturmalarına yarayan bir veri yönetim sistemidir. Genellikle iş zekâsı uygulamalarını desteklemek üzere tasarlanırlar. Veri ambarları, öngörüler elde edebilmeyi ve karar süreçlerini geliştirmeyi sağlar. GTech’in bu yazısında veri ambarı kavramına, veri ambarı mimarisine ve bunları doğru kullanmanın firmanıza sağlayabileceği faydalara göz atacağız.

Veri Ambarı (Data Warehouse) Nedir?

Veri ambarı, aslında iş zekâsı sisteminin temelini oluşturur. Anlamlandırılmamış verilerin stratejik olarak kullanımını sağlamak, anlamlı veri setleri elde edebilmek ve sonrasında öngörülerde bulunabilmek için farklı kaynaklardan ve çok çeşitli şekildeki verileri toplama ve yönetme işlemlerini içerir. Data warehouse veya kısaca DWH olarak da karşınıza çıkabilecek veri ambarı, konuya özgü verilerle çalışır. İhtiyaç olmayan veriler tutulmazlar, sadece özelleşmiş bilgiler analiz edilmek üzere saklanırlar. Veriler birbiri ile bütünleşik ve tutarlıdır. Prensip gereği, veri ambarları zamanla değişimlere odaklı olduğundan eski veriden çokça yararlanılır ve verilerin değişimi de veri ambarında tutulur. Bu noktada güncellenen verinin hem eski hem yeni hali DWH içerisinde yer alır, silinmezler. Standart bir veri ambarı, ilişkisel veritabanına sahip olmalıdır. Bu sayede verilerin depolanması ve yönetilmesi gerçekleştirilir fakat tek başına yeterli değildir. Seçime göre bir ELT veya ETL çözümü (veriyi çıkarma, yükleme ve dönüştürme) ile verinin analize hazır hale getirilebilmesi gerekmektedir. Ek olarak veri ambarının raporlama ve veri madenciliği becerileri olmalıdır. Daha sonra bu veri görselleştirilerek son kullanıcıların hizmetine sunulabilir, makine öğrenmesi ile de karar almaya yönelik bilgiler üreten bir sistem haline getirilebilir.

 

Veri Ambarı Nasıl Çalışır?

Veri ambarı, klasik veritabanlarının aksine, veritabanı hareketinden çok, sorgulama ve analiz için kullanmak üzere dizayn edilmiş bir ilişkisel veritabanıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, çok farklı türdeki veriler, merkez depo olarak çalışan veri ambarına diğer veritabanlarından ve işletim sistemlerinden akarlar. Bu veriler yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve veya yapılandırılmış şekilde olabilir. Ortak bir merkeze alınan veriler, gerekli dönüşüme uğradıktan sonra SQL sorguları, iş zekâsı uygulamaları ve çeşitli elektronik tablolar ile kullanıcıların analiz etmesine uygun hale gelirler.

 

Veri Ambarı Mimarisi Nasıl Olmalıdır?

Veri ambarları, firmaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanırlar. En temel hali ile veri ambarı mimarisinde, tüm verilerin saklandığı bir depolama alanı, bu depolama alanını besleyen veri kaynakları katmanı ve diğer tarafta kullanıcıların raporlama, analiz ve madencilik yapacağı sunum katmanı vardır. Sade yapılı bu veri ambarı mimarisine, operasyon verilerini, depolama alanına göndermeden önce programlı bir şekilde temizleyecek bir entegrasyon katmanı eklenebilir. Bu mimari tercih, veri hazırlamayı kolaylaştırır. Buna ilave olarak, merkezi depolama ile son kullanıcı katmanı arasına veri marketleri ekleyerek, veri ambarının özelleşmiş iş kollarına hizmet verecek şekilde özelleştirilmesi sağlanabilir. Son olarak da, firmaların veri setlerini ve analiz yöntemlerini hızlı ve sezgisel şekilde keşfetmelerini sağlayan kum havuzları mimarileri bulunmaktadır. Biraz önce sıraladığımız katmanları veri ambarının bileşenleri şeklinde ifade etmek de mümkündür. Bu durumda veri kaynakları katmanı, yükleme yöneticisi, merkezi depo veri ambarı yöneticisi, sunum katmanı ise sorgu yöneticisi olarak betimlenebilir.

Veri Ambarı (Data Warehouse) Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Bu sorunun cevabını bulmak için firmaların ihtiyaçlarından yola çıkabiliriz.  Operasyonel sistemlerdeki sorgu trafiğini azaltma ihtiyacı, analitik sorgulardan daha hızlı cevap alma ihtiyacı, farklı kaynaklardan gelen veriye tek platform kullanarak ulaşma ihtiyacı ve en önemlisi doğru veriyi ayrıt etme ihtiyacıdır.

Gerçekten de iyi tasarlanmış veri ambarları ihtiyaç olan hızı, esnekliği ve iş zekâsı için gerekli temeli sağlar. GTech, kurumunuzun verilerini analiz ederek stratejik kararlar almalarına olanak sağlayacak Veri Ambarı ve İş Zekâsı çözümlerinin uygulanması ve veri odaklı modern karar destek sistemlerinin hayata geçirilmesinde uçtan uca hizmet vermektedir. Tek ve güvenilir veri kaynağı ile bilgiye hızlı erişim, gözlenebilirlik ve interaktif bir kullanım sağlar. GTech, bankacılık, perakendecilik, sigortacılık, kiralama, üretim, enerji, kamu gibi pek çok sektör için hazır ve referans verilebilir veri ambarı modelleri ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. Siz de yeni nesil platformlar üzerinde yapılan iş analitiği ile kendi stratejinizi kendi verinizin belirlemesini, doğru verilerle doğru kararlar verilmesini istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.