Türkiye’de Yapılan Bütçe Planlama, Kurumsal Performans Yönetimi Projelerinde Başarı Kriterleri

Türkiye’de Yapılan Bütçe Planlama, Kurumsal Performans Yönetimi Projelerinde Başarı Kriterleri
31 May 2021

Kurumsal Performans Yönetim Raporlaması, teknoloji ve alt yapıların gelişmesi ile 2000 yılları itibari ile firmaların sadece gelir tablosu, bilanço veya nakit akışı değil şirket performans kriterlerini etkileyen müşteri, ürün ve marka, entelektüel sermaye, organizasyon kapasitesi gibi detaylarla firmaların stratejilerini daha gerçekçi planlamalarına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda kurumsal performans raporlama projeleri ön plana çıkmış ve Türkiye pazarında da birçok firmanın karar platformu haline gelmiştir. Bu projelere yatırım yapan birçok firma, başarılı bir şekilde raporlamalarını geliştirebilmiş ve stratejik planlamalarını doğru yaparak, değişen ekonomik şartlara kolay adapte olarak büyümelerini sürdürebilmişlerdir. Bunu başarabilen şirketler kadar, bu trendi benimseyip yatırım yapan birçok firma da istediği raporlama hedefine ulaşamamıştır. Peki bu projelerin büyük taleplerle başlatılıp, sonucunun alınamamasının sebebi nelerdir?  Her proje özelinde tabii ki farklı sebepler vardır, ancak bu başarısız projelerde temel olarak karşılaşılan 3 ana sebebi sıralayabiliriz. İlki, tabii ki şirketlerin yönetim ekiplerinin bu vizyona girdiklerinde, kendi şirketlerinin geneline yayılamamış, henüz belirlenmemiş ve iş süreçleri ile de altı doldurulamayan anahtar performans kriterleridir. İkincisi şirket yönetimi tarafından benimsenmemiş, alt ekiplerin vizyonu ile oluşturulmaya çalışılan, yetim projelerdir. Son olarak da söyleyebileceğimiz, bu projeleri geliştirirken karşılaşılan, danışman veya müşteri yetersizliğidir.

Kurumsal Performans Yönetimi Projeleri

Kurumsal Performans Yönetim Projeleri, rekabetin yüksek olduğu pazarlarda firmaların öncelikli tercihi olmaktadır. Özellikle iç verimliliklerini arttırmayı ve giderlerini detaylı bir şekilde hesaplayarak, doğru bütçe ve tahminlemelerle düşürmeyi hedefleyen firmalar, bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için gündemlerine almaktadırlar. Ancak bu hızlı karar ve hemen projeleri tamamlama motivasyonu, şirketin iç işleyişindeki iyileştirme adımlarını ve gerçekten hangi performans kriterlerinin şirket için önemli olduğu bilgisinin atlanmasına sebep oluyor. Projenin sonuna gelindiğinde fark edilip, değiştirme ihtiyacı doğabilirken, daha da çıkmaza sokan, operasyonel işleyişte düzeltilmesi gereken projelerle yapılacak efor ve maliyetin büyümesi olarak karşımıza çıkıyor. En sonunda firmalar bir yol ayrımına gelerek ya daha fazla para vererek projeyi ortalamada bitirmek, ya da yatırılan parayı unutup, yeniden bir proje ile hedeflerine ulaşmaya karar vermek zorunda kalıyorlar. Aslında projenin en başında temel şirket kaynak verisinin farkındalığı, iç süreçlerinin kurumsal performans raporlama projesi öncesinde çıkarılmış ve iyileştirilmiş olması, ve son olarak performans kriterlerini güncel tutan entegrasyonel veri ağının şirket içerisinde tamamlanmış olması, bu projeleri daha en başında ne yapılacağını net bir şekilde ortaya koyarak projeleri başarılı kılar.

 

Raporlama teknoloji ürünlerinin gelişmesi ve kolaylaşması, birçok firmada görev alan orta kademe personelin ilgisini çekmektedir. İş yüklerini azaltması ve yönetimlerinin talep ettiği raporları esnek ve karşılaştırabilir hızlı bir şekilde sunabiliyor olmaları, bu projelerin başlamasına etken olur. Aslında bu ekipler taleplerinde de oldukça haklıdırlar. Ortak bir veri tabanında tutulan tek doğru ve onaylanmış veri, kaybedilmez, değiştirilemez ve ilgili dönem ve yıllar için karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanabilir. Ancak bu projelere başlanıldığı noktada, üst yönetimin karar verip, yönlendirmesi gereken aksiyonlar alınamadığı, analiz dönemlerinde varsayımlar üzerine kurgulandığı projeler, en sonunda üst yönetim tarafından ciddi bir hayal kırıklığıyla bitirilebilir. Üst yönetim projenin sonuna gelindiğinde, temel yapıda ciddi değişiklik talepleri olabilir. Proje sponsorlarının bu projelere inanması ve projelere dahil olmaları, bu projelerin başarılı bir şekilde hayata geçmesi için çok önem arz eder.

Kurumsal Performans Raporlama Ortağınız Önemli

Her işte olduğu gibi, performans raporlama projelerinin teknik ve süreç yeterliliği yüksek danışman firmalarla yapılması, bu projelerin sonuca ulaşmasındaki temel etkenlerden birisidir. Doğru zamanda bayrak kaldırarak projelerin gidişatındaki sorunları dile getirebilen, müşterinin ek isteklerini, en az ve doğru strateji ile uygulayabilen ve müşteri alışkanlıklarını iyi tahminleyerek, onların iş süreçlerine en uygun olabilecek tasarım ve uygulamayı yapabilen danışman firmalarla çalışmak, projeleri hayata başarılı bir şekilde geçirir.

Kurumsal performans yönetim projelerinin en önemli özelliklerinden birisi de kendilerini hızlı bir şekilde amorti edebilmeleridir. Firma tasarruflarını projeyi hayata geçirdikten sonrası verimli bir şekilde belirleyip hayata koyabilir. Gerek bütçe planlama projeleri gerekse konsolidasyon projeleri olsun, bu sistemlerin başarılı bir şekilde tamamlanıp kullanılması, şirketin veya grup şirketlerinin takip edilebilirliğini şeffaf kılar. Görünmeyen performans kriterlerini, görünür kılar. Bu da şirketlerin doğru stratejiler kurarak, rakiplerinin önüne geçmesini sağlar.

 

Hakan Giyici

GTech EPM Müdürü