T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, KDS Projesi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üst yönetiminin,
Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşların verilerine
tek bir platform üzerinden erişimi sağlandı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar <br>Bakanlığı, KDS Projesi
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar <br>Bakanlığı, KDS Projesi

Proje:

 • Sistemlerden otomatik olarak alınamayan veriler için yeni bir modelin tasarlanması.
 • İlgili kurumların internet servis altyapısından gelen verilerinin alınması.
 • Veri kaynaklarında kesintiye uğramış veri akışı için bir uyarı mekanizmasının tasarlanması ve uygulanması.
 • Kullanıcı ekranlarından veri girişinin sağlanması.
 • Enerji Bakanlığı’na bağlı olan 21 kuruluştan alınan enerji verilerinin tek noktadan izlenmesi.
 • Resmî yazıları da içeren veri toplama süreçlerinin otomatikleştirilmesi.
 • Manuel olarak hazırlanan veya iletilen tüm veri tablolarının raporlama platformundan otomatik ve sistemli olarak alınması.
 • Verilerin gerekli durumlarda onay mekanizması içinde düzenlenmesinin sağlanması.
 • Raporların ve dashboard’ların geliştirilmesi.

Kazanımlar:

 • Bütün kurum ve kaynaklardan gelen verilerin tek bir yapıda entegre edilmesi.
 • Bakanlığın doğru verilerle daha iyi kararlar almasını sağlayacak Veri Ambarı yapısının oluşturulması.
 • Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirmeyi sağlayacak yapının oluşturulması. Bakanlığın enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek yaratma ve sürdürme vizyonununun somutlaştırılması.
 • “Mineral” iş uygulamasının oluşturulması ile kurumlar tarafından sağlanan manuel verilerin kodsuz bir platform yoluyla sisteme entegre edilmesi ve operasyonel iş yükünün azaltılması.
 • Striim’in entegrasyonu ile çeşitli kaynaklardaki verilerin toplu ve gerçek zamanlı olarak sisteme aktarımının sağlanması.
 • Enerji sektörü için veri odaklı metodolojinin uygulanmaya başlanması.
Daha Fazlası
 • Yapı Kredi Teknoloji,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi 

  Hikayeyi Oku
 • Yapı Kredi Portföy,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi

  Hikayeyi Oku
 • Esfa Grup Singularity DWH Projesi

  Hikayeyi Oku