Setur Marinaları, Hyperion PBCS Cloud Bütçe Projesi 

SETUR MARİNALARI, merkezileşmiş ve otomatize edilmiş
bütçe verilerini IT desteğine ihtiyaç duymadan Bulut
ortamında yönetiyor.

Setur Marinaları, Hyperion PBCS Cloud Bütçe Projesi 
Setur Marinaları, Hyperion PBCS Cloud Bütçe Projesi 

Proje:

 • Bütçe planlama süreçlerinde yaşanan simülasyon ve versiyonlama zorluklarını gidermek için planlama yapılması.
 • Birimler arası koordinasyonun ve denetim (Audit) süreçlerinin sorunsuz yapılmasını sağlayacak yapının kurulması.
 • Onay ve güvenlik süreçlerinin düzenlenmesi.
 • Bütçe Projesi kapsamında; Parametrik Gelir, Sıfır Temelli Gider, Yatırım, Finansman, Kredi, Gelir ve Gider Tablosu, Nakit Akış ve Bilanço Tablosu süreçlerinin Oracle EPBCS platformunda dijitalleştirilmesi.
 • Süreçlerin yönetimi ve rapor paylaşımlarının otomatize edilmesinin sağlanması.

Kazanımlar:

 • Planlama süreçlerinin merkezileştirilmiş bir yapıda doğru veri ile yönetiminin sağlanması.
 • Yeni süreçlerin anlık olarak uygulanması ve simülasyon kolaylığı ile zaman tasarrufu sağlanması.
 • IT desteği olmadan bütün raporlama ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması.
 • Süreçlerin takibi ve onay süreçlerindeki denetim mekanizması ile doğru verilerle karar verme süreçlerinin sağlanması.
 • Standart ve kişiselleştirilebilen arayüzler ile kullanım kolaylığı elde edilmesi.
 • Operasyonel sistemler ile entegrasyon sağlanarak süreçlerde anlık takip yapılması.
Daha Fazlası
 • Yapı Kredi Teknoloji,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi 

  Hikayeyi Oku
 • Yapı Kredi Portföy,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi

  Hikayeyi Oku
 • Esfa Grup Singularity DWH Projesi

  Hikayeyi Oku