Divan, Cubeview HR (İnsan Kaynakları Bütçe Planlama)

Divan, İnsan Kaynakları Bütçe Planlamasını Cubeview HR
ile tek platformda doğru verilerle yönetiyor.

Divan, Cubeview HR (İnsan Kaynakları Bütçe Planlama)
Divan, Cubeview HR (İnsan Kaynakları Bütçe Planlama)

Proje:

 • Divan bünyesinde farklı iş alanlarında çalışan personeller için giderlerin hesaplanması.
 • Türkiye yasal mevzuatına uygun bir şekilde bordrolar hazırlanması.
 • Değişen koşullara uygun bir şekilde personel hareketinin ve giderlerinin planlanmasının sağlanması.
 • Oluşan personel sayısı ve maliyetlerinin istenilen raporlama detayında çıktılarının alınması ve karşılaştırılma yapılması.
 • Ana planlama uygulaması ile entegrasyonun sağlanması, bütçe ve fiili gibi raporların alınması.
 • Mevcut ve yeni personellerin bütçe yılı içindeki hareketleri, kullanıcı arayüzleri ile yönetilmesi, raporların ihtiyaclara göre farklı kırılımlarda detaylandırılması.

Kazanımlar:

 • Mevcut personel özlük bilgilerinin merkezi bir sistem üzerinde sistematik bir şekilde tutulması ile doğru veriye erişim sağlanması.
 • İhtiyaç halinde yeni personel bilgilerinin sisteme parametrik bir şekilde girişi ile kolay yönetim yapılması.
 • Yasal mevzuata göre hesaplanan SGK ve diğer yükümlülüklerin sistem üzerinden hızlı alınması.
 • Koç Holding bünyesindeki ek gelir ve diğer fon/özel sağlık sigortası gibi kalemlerin parametrik bir şekilde hesaplanması.
 • Kişi bazlı ücret belirleme ekranları ile kişi maaşlarının toplam maliyetler içindeki paylarının hızlı bir şekilde Cubeview HR üzerinden alınması.
 • Hesaplanan personel maliyetlerinin ana bütçe uygulamasına tek bir kuralla kolayca entegre olması.
Daha Fazlası
 • Yapı Kredi Teknoloji,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi 

  Hikayeyi Oku
 • Yapı Kredi Portföy,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi

  Hikayeyi Oku
 • Esfa Grup Singularity DWH Projesi

  Hikayeyi Oku