Oracle Veri Ambarı ve İş Zekası Ürünleri

Oracle Veri Ambarı ve İş Zekası Ürünleri
18 Mar 2022

Veri yönetim sistemi olarak bilenen veri ambarı, iş zekası (BI) aktivitelerini desteklemek ve ileriye dönük aksiyonlar almak üzere tasarlanır. Bir veri ambarında uygulamaların log dosyaları ve işlem kayıtlarının geçmişe dönük verileri bulunur.

Veri ambarları, şirketlerin çeşitli kaynaklardan elde ettiği büyük miktardaki verileri toplayarak konsolide eder. İş zekası faaliyetleri, kuruluşların verilerini anlamlı bir boyuta taşıyarak karar verme sürecinin geliştirilmesine katkı sağlar. Tarihsel kayıtlar, veri bilimciler ve iş analistleri için tek bir kaynaktan analitik süreçlerin yönetilmesine yardımcı olur.

Bir veri ambarının içerdiği öğeler şu şekilde listelenebilir;

 • Veriyi depolamaya ve yönetmeye yardımcı bir ilişkisel veritabanı,
 • Veriyi analize hazırlamak üzere ETL (Extract, Transfer, Load) süreci
 • Veri madenciliği, istatistiksel analiz ve online raporlama
 • Görselleştirme ve sunum amaçlı analiz araçları
 • Veri bilimi ve AI (Artificial Intelligence) algoritmaları

Veri Ambarı & İş Zekasının Avantajları

Veri ambarları, organizasyonların farklı kaynaklardan beslenen verileri analiz etmelerine, bu sonuçlardan önemli kazançlar elde etmelerine ve geçmiş kayıtlara erişmelerine olanak sağlar. Business Intelligence, organizasyonel verileri kullanışlı hale getirmekle birlikte şirket için etkili ve doğru kararlar verilmesine yardımcı olur.

Veri ambarının babası olarak bilinen bilgisayar bilimcisi William Inmon, veri ambarı konseptini 4 karakteristikte ele alır. Bu karakteristikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Özne odaklı: Bir veri ambarı, şirketin tüm operasyonları yerine hedeflenen temaları ele alır. Bu temalara örnek olarak satış veya pazarlama departmanları verilebilir.
 • Entegre: Birden fazla veri tabanından veya kaynaktan gelen veri tipleri arasında tutarlılık sağlar.
 • Kalıcılık: Veri ambarına yeni bir veri girildiğinde diğer kayıtlar değişmez ve kararlılık gösterir.
 • Zamana duyarlılık: Veri ambarında depolanan veriler, spesifik bir tarihten beslenir ve geçmişe yönelik bilgi verir.

İyi bir şekilde oluşturulan bir veri ambarı, sorguların hızlı çalışmasına yardımcı olur ve yüksek verimlilik sağlar. Son kullanıcıların veri ambarıyla entegre edilen Oracle Business Intelligence (OBI) ortamından rapor, dashboard ve diğer arayüzlere erişimleri kolaylaşır. İş Zekâsı İçin Dashboard (Gösterge Paneli) Nedir ve Faydaları Nelerdir? yazımızdan dashboard ile bilgi edinebilirsiniz.

Veri Ambarının İş Zekasındaki Rolü Nedir?

İş zekasında veri ambarları, depolama alanında önemli bir yer tutar. Şirketlerin gündelik kararlarından organizasyonel çaptaki değişimleri, karmaşık sorgulara ve karşılaştırmalı veri setlerine dayanır. Veri görselleştirme araçları yardımıyla entegre edilen sistemler son kullanıcının analizlerine hazır hale getirilir.

Oracle Data Integrator (ODI) Nedir?

Oracle Data Integrator (ODI); organizasyonların tüm veri entegrasyonu gereksinimlerine cevap veren bir ETL/ELT aracıdır. ODI, özellikleri ve yetkinlikleri bakımından zengin bir içeriğe sahip olmakla birlikte yüksek performanslı, ölçülebilir ve güvenilir çözümler sağlar. ODI; Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Oracle Autonomous Database, Oracle Database Cloud Services, Oracle Analytics Cloud (OAC), Big Data Service (BDS) ve diğer Oracle teknolojileri ile tamamen entegredir.

Şirketlerin veri entegrasyonu gereksinimleri için Oracle Data Integrator’ı tercih etmelerinin ana nedenleri şu şekilde listelenebilir;

 • Basit ve daha etkili mimari: ETL mimarisi, kaynak ve hedef sunucu arasında yer alan bir ETL sunucu ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Veri bağlantısı: Oracle Data Integrator; Oracle, Exadata, Teradata, IBM DB2, Netezza, Sybase IQ gibi öncü veri entegrasyonu platformları dahil olmak üzere tüm RDBMSs ve çeşitli diğer teknolojileri destekler.
 • Bütçe tasarrufu: ETL sunucu ve motorunun ortadan kaldırılması hem işletim ve yazılım edinme hem de bakım maliyetlerinin düşmesini sağlar. Geliştirici üretkenliği, devam eden geliştirme maliyetlerinin yanı sıra projenin genel işçilik maliyetlerini de önemli ölçüde azaltır.

Oracle Business Intelligence (OBI) Nedir?

Oracle Business Intelligence (OBI); müşterilerin yeni içgörüleri keşfetmesine, çevik görsel analitikler ile daha hızlı ve bilinçli iş kararlarının verilmesine olanak tanır. Mobil uyumluluk, yüksek etkileşimli gösterge paneller (dashboard) ve güçlü operasyonel raporlama, anlık bildirimler, içerik ve metaveri araması, strateji yönetimi yetkinlikleri ile Oracle BI, şirketlerin toplam maliyetini düşüren etkili çözümler sunar.

Geniş kapsamda iş zekası çözümleri sunan Oracle Business Intelligence (OBI) özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Organizasyonlardan güncel verilerin toplanması,
 • Kolay anlaşılabilir bir formatta (tablo ve grafikler) verilerin görselleştirilmesi,
 • Şirket çalışanlarına verilerin zamanında ulaştırılması.

Neden Veri Ambarı ve İş Zekası Ürünleri?

DWH & BI çözüm ürünlerini bütün detaylarıyla ele alarak avantajlarına ve mimarisine değindik. GTech bünyesinde Veri Ambarı ve İş Zekası danışmanlarımızla operasyonel ihtiyaçlarınıza yönelik teknolojik çözümler sunmaktayız. Oracle Veri Ambarı ve İş Zekası ürünleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazan:

Feyza Rabia GÖNCÜOĞLU

Veri Ambarı ve İş Zekası Danışmanı,GTech

Kaynakça

What Is a Data Warehouse | Oracle

ODI – Statement of Direction | Oracle

Oracle Data Integrator Overview | Oracle

Introducing Oracle Business Intelligence | Oracle

Business Intelligence (BI) | Oracle

Data Warehouse Concepts: Kimball vs. Inmon Approach | Astera