Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?
12 Eki 2021


Yıllardır internet ağ altyapısı ve iletişim ile toplumu ve ekonomiyi donatmaya, bilgi ve medya paylaşımı hızını artırmaya devam ediyor. Bu gelişim sürecinde nesnelerin interneti diğer adıyla IoT son dönemlerde yaygın bir şekilde hem sosyal yaşamda hem de iş hayatında adından söz ettirmeye başladı. Nesnelerin interneti teknolojisi temelde iki farklı akıllı cihazın iletişime geçmesini sağlıyor. Günümüzde ise şehircilikten küçük ev aletlerine kadar pek çok alanda kendine yer bulan bu sistem hem insanlar hem de şirketler için çok çeşitli faydalar ortaya koyuyor.

Çeşitli endüstrilerdeki kuruluşlar tarafından kullanımı giderek yaygınlaşan nesnelerin interneti teknolojisi şirketlerin daha verimli çalışmalarını, daha iyi müşteri hizmeti sunmalarını ve daha etkili karar verme süreçleri yürütmelerini sağlıyor. Bu yazımızda, GTech olarak nesnelerin interneti teknolojisini açıklayarak kullanım alanlarını ve avantajlarına yer verdik.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Kısaltması IoT olan “Internet of Things” teriminin Türkçedeki karşılığı olarak sunulan nesnelerin interneti, günlük hayatta kullanılan nesnelerin internet sayesinde diğer nesneler ile veri alışverişi yapabilmesini ve nesnelerin birbiriyle tam olarak senkronizasyon halinde olmalarını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji ortamlardan verileri toplamayı, göndermeyi ve üzerinde işlem yapmayı sağlayan web özellikli akıllı cihazlardan oluşur. Nesnelerin interneti cihazları, toplanan verileri bir ağ geçidi ile aktarır, verilerin analiz edilebileceği bir bulut sistemine veya farklı bir uç cihaza bağlayarak paylaşır. Nesnelerin interneti cihazları birçoğunu işlerini insan müdahalesi olmadan, diğer ilgili cihazlar ile iletişim kurarak birbirinden aldıkları bilgiler doğrultusunda gerçekleştirir.

Nesnelerin interneti, günlük hayatları kolaylaştıran uygulama alanları olduğu gibi kurumsal, üretimsel ve endüstriyel alanlarda da şirketlere çeşitli faydalar sağlayan uygulamalar yoğunlukla kullanılıyor. Kullanım alanı ve alana bağlı olarak sağladığı faydalar farklılık gösterse de nesnelerin interneti teknolojisini oluşturan dört temel bileşeni bulunuyor. Nesnelerin interneti bileşenleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Nesne Bileşeni: Nesne bileşeni karar verilebilmesi için internete ve birbirine bağlı olan cihazları ifade eden kavramdır. Bu nesneler, dahili bir sunucu ve harici çevre arasında iletişimin kurulmasını sağlayan gömülü sistemler kullanırlar. Bu nesnelerden en bilinenleri fiziksel özellikleri bilgisayarlar tarafından işlenebilmesi için elektriksel sinyallere dönüştüren sensörler, sensörlerden alınan verileri buluttaki herhangi bir cihaza gönderilmesini sağlayan kontrolörler ve aktarılan veriler doğrultusunda bir sistem veya mekanizmanın kontrol edilmesini sağlayan aktivatörlerdir.

Veri Bileşeni: Temelde nesnelerin interneti açısından veri bileşeni yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak ikiye ayrılan verileri kapsayan kavramdır. Yapılandırılmış veriler bilgisayar tarafından kolayca sınıflandırılan, sorgulanan ve analiz edilen dosya veya veri olarak görülür. Ham veri olarak da adlandırılan yapılandırılmamış veri ise veri tabanlarında belirtilen klasik biçimlere sokulmamış verilerdir. Veri yönetiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için verinin taşınması, depolanması gibi süreçlerin etkinliği önemlidir.

İnsan Bileşeni: Çok miktardaki veri tek başına pek bir anlam ifade etmez. Uygun kararların alınarak etkin eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için verilerin insanlar tarafından kullanılabilecek kullanışlı bilgilere dönüştürülmesi gerekir. Bunun için ise M2M (Machine to Machine), M2P (Machine to People) veya P2P (People to People) etkileşimlerinden birinin gerçekleştirilmesi gerekir. Her ne kadar temelde yalnızca M2M bağlantısı nesnelerin interneti teknolojisini kapsıyor gibi görünse de M2P ve P2P etkileşimleri de nesnelerin interneti teknolojisini en yüksek değerli etkileşim sürecinin oluşturulmasını sağlar.

Süreç Bileşeni: Süreç bileşeni, diğer nesnelerin interneti bileşenlerinin uyumlu çalışmasını ifade eder. İnsan, nesne ve veri arasındaki etkileşimi kolaylaştıran süreçler bilginin doğru zamanda, uygun bir şekilde doğru kişiye ulaştırılmasını sağlar.

Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları Nelerdir?

Nesnelerin interneti teknolojisi kurumsal, üretim, endüstriyel pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Günümüzde nesnelerin interneti uygulamalarının kullanıldığı alanlardan belli başlıları şu şekildedir:

  • İnşaat uygulamaları
  • Lojistik uygulamaları
  • Akıllı şehir uygulamaları
  • İmalat uygulamaları
  • Bilişim sektörü uygulamaları
  • Sağlık uygulamaları
  • Ticaret uygulamaları

Nesnelerin İnterneti Avantajları Nelerdir?

1. Artan verimlilik ve azalan iş yükü

Nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde sıradan işler otomatik olarak yapılabiliyor. Böylece, insan kaynakları kişisel beceriler gerektiren daha karmaşık görev ve süreçlere aktarılarak çalışanların iş yükü ve iş süreçlerinin maliyetleri azaltılabiliyor.

2. Etkin operasyon yönetimi

Nesnelerin birbirine bağlanarak iletişim içerisinde olmasının sağladığı bir diğer önemli avantaj ise envanter yönetimi, nakliye takibi, parça yönetimi de dahil olmak üzere birden fazla operasyonel alan üzerinde otomatik kontrolün sağlanabilmesidir.

3. Kaynakların ve varlıkların daha iyi kullanımı

İnsan kaynağının yanı sıra diğer güç kaynaklarının veya mevcut kurum varlıklarının otomatik programlamlama ve izleme ile hem tasarruf sağlanması hem de daha etkin bir şekilde kullanılması mümkün oluyor.

4. Kapsamlı pazarlama ve iş geliştirme

Nesnelerin interneti sayesinde kullanıcılara özel büyük hacimli veriler ile iş stratejileri geliştirme, hedefli reklamcılık, fiyat politikasındaki düzenlemeler, diğer pazarlama ve yönetim faaliyetleri için işletmelere pek çok avantaj sağlar.

5. İyileştirilmiş müşteri hizmetleri

Nesnelerin interneti teknolojisi ile derlenen kullanıcılara özel veriler, işletmelerin müşterilerinin beklentilerini ve davranışlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Nesnelerin interneti ayrıca işletmelere satış sonrasında ürün veya hizmetin takibi veya bunlara yönelik müşteri hatırlatmaları gibi faaliyetleri kolaylaştırarak müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlayabiliyor.

6. Daha iyi ticari fırsatlar

Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan şirketlerin iş süreçlerinin artan etkinliği ve verimliliği sayesinde daha kaliteli ve daha geniş hizmet veya ürün yelpazesi sunabiliyorlar. Böylece, rakiplerine göre daha fazla ve iyi ticari fırsat yakalama imkanı bulabiliyorlar.

GTech sahip olduğu uzman kadrosu ile şirketinizin ihtiyacı olan IoT ve Büyük Veri uygulamalarına yönelik en iyi çözümleri sunuyor. Striim ile müşterilerinize daha hızlı yanıt vermenizi ve daha iyi kararlar almanızı sağlayarak işinizin büyüme sürecini daha kolaylaştırır. Şirketinize özel çözümler ve merak ettiğiniz konular için iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

https://dergipark.org.tr/en/pub/pajes/issue/36922/419740?publisher=pamukkale

https://light-it.net/blog/9-prominent-benefits-of-iot-for-business/