Project Description

ETS Tur, merkezileşmiş ve otomatize edilmiş bütçe verilerini IT desteğine ihtiyaç duymadan Bulut ortamında yönetiyor.

Lokasyon: İstanbul | Çalışan Sayısı:60.000 | Sektör: Turizm

İhtiyaç

• Yönetime raporlar sunulurken veri ve formül hatalarının oluşması.
• Manuel yürütülen işlemlerde uzun raporlama süreçleri ile zaman kaybının fazla olması.
• Verilerin farklı kaynaklardan raporlanmasının tekrar eden işlemler gerektirmesi ve insan hatalarına açık olması.
• Manuel veri toplama ile ortaya çıkan zaman kaybını azaltmak.

Çözüm

Hyperion PBCS Cloud (Planning and Budgeting Cloud Service) Bütçe Projesi ile;

• Veriler tek bir kaynakta toplanarak merkezileştirildi.
• Veri toplama ve operasyonel süreçler otomatik hale getirildi.
• Sistemin esnekliği ve uygulama hızı artırıldı.
• Analiz gücü artırıldı.
• Veri Güvenliği ve versiyonlama yapıldı.
• Fiili veri entegrasyonları ile kolay ve hızlı raporlama tek bir ortamda sağlandı.
• Veri giriş ve formül hataları engellendi.

Kazanımlar

• Dijital operasyonel süreçler ve veri entegrasyonu.
• Manuel hataların engellenmesi.
• Topluluk şirketlerine ait tüm verinin tekilleştirilmesi.
• Doğru veri ile doğru raporlar.
• Özelleştirilen Dashboard’lar ile raporlara her yerden erişim.
• Veriye dayalı anlık stratejik kararların alınması.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!

Bize Ulaşın