ETL Nedir?

ETL Nedir?
12 Eki 2021

ETL, birden çok kaynaktan gelen verileri harmanlamak için kullanılan bir veri entegrasyon sürecidir. Genellikle bir veri ambarı oluşturmak için kullanılan ETL sürecinde veriler bir kaynak sistemden alınır, analiz edilerek bir formata dönüştürülür ve bir veri ambarına veya başka bir sisteme depolanır. GTech olarak bu yazımızda, ETL sürecini açıklayarak bu süreci oluşturan adımlardaki işleyişlere yer verdik.

ETL Nedir?

ETL, adını kendisini oluşturan extract (ayıklama), transform (dönüştürme) ve load (yükleme) işlemlerinden alan bir veri entegrasyon sürecidir. Veritabanlarının popülaritesi 1970’lerde arttıkça ETL, hesaplama ve analiz için verileri entegre etme ve yükleme işlemi olarak tanıtıldı. Günümüzde ise veri ambarı projelerinde verileri işlemek için temel yöntemlerden birine dönüştü. ETL kullanımının temel amaçları olarak eski sistemlerden veri ayıklanması, veri kalitesinin iyileştirilmesi ve tutarlılık sağlanması için verilerin temizlenmesi ve verilerin bir hedef veritabanına yüklenmesi görülüyor.

ETL, veri analitiği ve makine öğrenimi iş akışları için temel sağlar. Bir dizi iş kuralı aracılığıyla, verileri aylık raporlama gibi belirli iş zekası gereksinimlerine uygun şekilde düzenleyebilen ETL, aynı zamanda arka uç süreçlerini ve son kullanıcı deneyimlerini iyileştirebilecek daha gelişmiş analitikleri de ele abiliyor. ETL sürecinin daha iyi anlaşılması için bu süreci oluşturan extract (ayıklama), transform (dönüştürme) ve load (yükleme) işlemlerinin tek tek incelenmesi gerekir.

Extract (Ayıklama)

Bir ETL sürecinin ilk aşaması, kaynak sistemlerden verilerin çıkarılmasıdır. Bu aşama, ETL’in en önemli yönünü temsil eder. Çünkü, verilerin doğru şekilde ayıklanması sonraki süreçlerin etkinlik düzeyini belirliyor. Ayıklama işlemi sırasında, ham veriler kaynak konumlardan bir hazırlama alanına kopyalanır ve dışa aktarılır. Veri yönetimi uzmanları, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış çeşitli veri kaynaklarından verileri çıkarabilir. Çoğu veri ambarı projesi, farklı kaynak sistemlerden gelen verileri birleştirir. Her ayrı sistem, farklı bir veri organizasyonu veya formatı kullanabiliyor. Ayıklama işleminin yapıldığı kaynaklardan bazıları şunlardır:

  • SQL veya NoSQL sunucuları
  • CRM ve ERP sistemleri
  • Düz dosyalar
  • E-postalar
  • İnternet sayfaları

Transform (Dönüştürme)

ETL sürecinin dönüştürme aşamasında son hedefe yüklenmeye hazırlamak için ayıklanan verilere bir dizi kural veya işlev uygulanır. Kaynak sistemler farklı bir karakter setine sahip olduğu durumlarda teknik ihtiyaçları karşılamak için çeşitli dönüşüm türlerinden bir veya birkaçı gerekebiliyor. Dönüştürme türlerinin en önemli ve temel işlevi hedefe yalnızca uygun verilerin iletilmesidir. Bu doğrultuda, temel dönüştürme işlemleri olarak veri filtreleme, temizleme, tekilleştirme, sınıflandırma, doğrulama işlemleri gösterilebilir.

Load (Yükleme)

ETL sürecinin son aşamasında ise dönüştürülen veriler hazırlama alanından hedef veri ambarına taşınır. Bu aşamada, temelde tüm verilerin ilk yüklenmesini, ardından artımlı veri değişikliklerinin periyodik olarak yüklenmesini ve daha az sıklıkla ambardaki verileri silmek ve değiştirmek için yenilemelerini içerir. ETL kullanan birçok kurum için bu süreç iyi tanımlanmıştır ve otomatik olarak gerçekleşir. Belirli veri ambarları, mevcut bilgilerin üzerine kümülatif bilgiler yazabilir, çıkarılan verilerin güncellemeleri günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yapılabilir. Yükleme aşamasında bir veritabanı ile etkileşime girdiği için veritabanı şemasında tanımlanan kısıtlamalar genel veri kalitesi performansına katkıda bulunur.

ETL Araçları Nelerdir?

Geçmişte, kurumların kendi ETL kodlarını yazmaları gerekiyordu. Ancak, günümüzde aralarında seçim yapılabilecek birçok açık kaynak, ticari ETL aracı ve bulut hizmeti bulunuyor. Bu sistemlerin, temel işlevleri şu şekildedir:

Otomasyon ve Kullanım Kolaylığı: Önde gelen ETL araçları, veri kaynaklarından hedef veri ambarına kadar tüm veri akışını otomatikleştirir. Birçok araç verileri ayıklamak, dönüştürmek ve yüklemek için kurallar önerir.

Sürükle ve Bırak Arayüzü: Bu işlev, kuralları ve veri akışlarını belirlemek için kullanılır.

Karmaşık Veri Yönetimi Desteği: Karmaşık hesaplamalar, veri entegrasyonları ve dizgi işleme yönelik yardım içerir.

Güvenlik ve Uyumluluk: En etkin ETL araçları hem hareket halindeki hem de sabit durumdaki verileri şifreleyerek sektör veya devlet düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu gösterir.

Bankacılık, perakendecilik, sigortacılık, enerji gibi pek çok sektör için Veri Ambarı ve İş Zekası hizmeti veren GTech sunduğu veri entegrasyonu çözümleri ile kurumunuzun ETL süreçleri daha etkin bir şekilde sürdürmesine de katkı sağlıyor. GTech uzman kadrosu ile şirketinizin ETL sürecinde ihtiyacı olan çözümlerden faydalanarak doğru veriler ile doğru kararlar verebilirsiniz. Şirketinize özel GTech çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

https://www.sas.com/tr_tr/insights/data-management/what-is-etl.html
https://www.ibm.com/cloud/learn/etl