Veritabanı Yönetim Sistemi Nedir?

Veritabanı Yönetim Sistemi Nedir?
30 Tem 2020

Veritabanı yönetim sistemi hakkında bilgi vermeden önce, veritabanının ne anlama geldiğini açıklamakta fayda olacaktır. Veritabanı, aralarında ilişki bulunan ve belirli bir düzene sahip verilerin oluşturduğu topluluktur. Okullardaki öğrencilerin bilgileri, hastanelerdeki hastalara ait bilgiler, mağazaların müşterilerine ait bilgiler birer veritabanıdır. Veritabanları doğru şekilde kullanıldıkları takdirde, işletmeler ve kurumlar için önemli bilgiler ortaya koyarak, doğru kararlar alınmasını sağlama etkisine sahiptirler. GTech olarak bu yazımızda, veritabanı yönetim sistemleri hakkında merak edilenleri ve işletmelere sağladıkları faydaları açıklamaya çalışacağız.

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Yeni bir veritabanı oluşturmak, oluşturulan veritabanlarını düzenlemek, yönetmek, geliştirmek, belirli amaçlar için kullanmak ve bu veritabanlarının bakımlarını yapmak için kullanılan yazılıma veritabanı yönetim sistemi denir.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Kullanıldığı Alanlar

Verinin depolanabildiği ve analiz edilebildiği her alanda kullanılabilen veritabanı yönetim sistemleri, karşımızı sıklıkla şu sektörlerde çıkmaktadır;

 • Bankalar: Müşterilerinin tüm işlemlerini ve hareketlerini; pazarlama, satış, müşteri memnuniyeti ve güvenlik gibi amaçlarla veritabanında tutup, gerekli durumlarda kullanırlar.
 • Okullar: Başta üniversiteler olmak üzere, tüm okullar öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını ve benzeri verilerini veritabanında tutarlar.
 • Üreticiler ve satıcılar: Müşterilerin, ürünlerin, satışların ve alışların bilgilerini veritabanlarında tutarlar.
 • İnsan Kaynakları: Personele ait maaş, vergi, izin gün sayısı gibi birçok bilgiyi veritabanında tutarlar.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Veritabanları, verileri saklama ve bu verilere erişim türlerine göre farklı türlere ayrılmaktadır.

 • Hiyerarşik Veritabanı: En eski veritabanı modelidir ve bilgileri bir ağaç yapısı ile saklar.
 • Ağ Veritabanı: Hiyerarşik veritabanı modelinin zaman içerisinde yetersiz kalması ile ortaya çıkan ağ veritabanı oldukça karışık bir yapıya sahiptir. Birden çok ağaç yapısı arasında bağlantılar kurarak, detaylı sonuçlar geliştirir.
 • İlişkisel Veritabanı: 1970’li yıllarda geliştirilen ilişkisel veritabanı modeli, matematikteki İlişki Teorisi’nden esinlenmiştir. Bu modelde veriler tablolar halinde tutulur. Tablo içerisinde yer alan satırlar bilgileri, sütunlar ise bilgi alanlarını belirtir.
 • Nesneye Yönelik Veritabanı: Nesneye dayalı bir dille yazılmış olan ve yine nesneye dayalı bir dille kullanılabilen veritabanıdır.

Popüler Veritabanı Yönetim Sistemleri

Günümüzde, dünyada birçok veritabanı yönetim sistemi bulunsa da bunlardan bazıları birçok firma tarafından tercih edilmektedir. Öne çıkan veritabanı yönetim sistemleri şunlardır;

 • Oracle Database
 • Adaptive Server Enterprise
 • Microsoft Access
 • IBM DB/2
 • Informix
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Visual FoxPro
 • PostgreSQL
 • Teradata
 • CSQL
 • MySQL
 • OpenLink Virtuoso

GTech’in konusunda uzman Sistem ve Veritabanı Yönetimi ekibi çok sayıda Oracle ürünü ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun veritabanı çözümleri geliştirmekte ve hayata geçirmektedir. GTech tarafından sağlanan hizmetler ve ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için, web sitemizde bulunan Bize Ulaşın sayfasını kullanabilirsiniz.