Veritabanı Sağlık Taraması

GTech Sistem ve Veritabanı Yönetimi uzmanlığı ile; daha performanslı, daha güvenli ve daha erişilebilir sistemlere sahip olun.

Bize Ulaşın

Teknoloji altyapı yol haritanızı Oracle sertifikalı uzmanlarımız ile belirleyin; geleceği, güvenli ve yüksek performanslı sistemlerle planlayın.

Hizmet İçeriği

Oracle teknolojilerinizin tamamen optimize edildiğini garanti eden, uçtan uca Oracle Sağlık Kontrolü Hizmetleri

Oracle Veritabanı ve diğer tüm Oracle teknolojilerinizin en verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan bir sağlık taraması ile sistemleriniz performans, erişilebilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik bakış açılarıyla incelenir.

VERİ TOPLAMA

Gerçekleştirilen uçtan uca sağlık taraması ile mevcut altyapınız detaylı olarak taranır, testler uygulanır.

ANALİZ

Sistemlerdeki hata ve problem kayıtları, güncel sürüm ve yama seviyesi, performans metrikleri, yük ve kapasite durumu incelenir ve yaşanan problemler tespit edilir.

RAPORLAMA

Analiz sonuçları ve sistemlerin mevcut durumu detaylı şekilde rapor olarak hazırlanır.

20 yıllık tecrübeye ve sektör özel proje deneyimine sahip Oracle sertifikalı uzman ekibimiz, hedeflerinizi, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi gözden geçirir ve en iyi çözüm önerilerini sunar.

ÖNERİLER

Oracle’ın belirlediği best practice uygulamaları ve tecrübemiz ile sisteminizin en mükemmel şekliyle çalışması için tespitler yapılır ve öneriler sunulur.

SUNUM

Çıktılar ve öneriler sunum olarak hazırlanır ve bir toplantı ile çözüm önerileri detaylı olarak açıklanır.

Sağladığı Değer


Oracle ürünlerinde de diğer IT çözümleri gibi zamanla çeşitli sebeplerden dolayı performans düşüşleri, hatalar ve problemler meydana gelebilmektedir. Özellikle düzenli bakım ve yama yönetiminde yaşanan aksaklıklar, sistemler üzerindeki yük artışına paralel geliştirmelerin planlanmaması ve yönetimin doğru yapılamaması gibi nedenler veritabanlarında hatalara ve beklenmeyen problemlere yol açmaktadır.


Daha Performanslı

Uygulama sunucuları, veritabanları, işletim sistemleri ve depolama sunucuları için ilgili mimari gereksinimler ve önemli metrikler göz önüne alınarak performans analiz çalışmaları gerçekleştirilir. İlgili bulgulara dayalı aksiyon planlarıyla; Oracle ürünlerinizin veya Oracle ürünlerine bağlı çalışan çözümlerinizin performansı iyileştirilir ve gelecek için de performansa yönelik olarak yapılması gereken yapısal ve süreçsel iyileştirmeler sizlere sunulur.

Daha Güvenli

Oracle ürünlerinde ve ilgili sistem veya veritabanlarındaki güvenlik durumu kontrol edilerek mevcut durum ve riskli alanlar önerilerimizle birlikte raporlanır. Mevcut durumu iyileştirmek için aksiyon önerileri ile birlikte sistem ve veritabanlarına özel olan güvenlik best practiceleri sizlerle paylaşılır. Best practicelerin uygulanması, ürün bazlı güvenliğin iyileştirilmesi ve sıkılaştırma gibi güvenliği iyileştirici işlemler için de bir yol haritası sunulur.

Daha Erişilebilir

Uygulama, veritabanı veya işletim sistemleri için ilgili SLA’ler referans alınarak yapılan mevcut durum analizleri ile birlikte ortamınızın erişilebilirlik açısından risk durumu sizlerle paylaşılır. Yapılan analizlerle birlikte; tek hata noktası, felaket kurtarma, sistem yüklerinde oluşabilecek peak’lerin etkileri ve ürün bazlı yüksek erişilebilirlik best practiceleriyle mevcut ortam konfigürasyon ve teknolojilerinin hizalı olup olmadığı kontrol edilir, erişilebilirliği artırmak için gerekli aksiyon planı çıkarılır.

Daha Verimli

Lisans maliyetlerinin finansal açıdan getirdiği yüklerin azımsanmayacak ölçüde olduğu göz önüne alınarak yapılan analizlerle; ilgili ürün ve sistemlerin en verimli şekilde ayarlanarak lisanslarla uyumlu şekilde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Kontroller doğrultusunda hazırlanan konfigürasyon optimizasyonu, mevcut teknoloji ve kabiliyetlerin en etkin şekilde kullanımı ve lisans maliyetleri gibi konuları göz önüne alan aksiyon planlarıyla çözümlerinizin daha verimli ve daha az maliyetli hale getirilmesi sağlanır.

Neden GTech?

  • Yüksek kalitede sistem yönetimini sağlayan ve Oracle Teknolojilerinde uzman ekip
  • 20 yıllık tecrübesi ile Oracle Platinum partner ünvanına sahip, Türkiye’nin en büyük hizmet sağlayıcısı
  • Oracle Exadata Installation Partner sertifikasına sahip, Exadata operasyonları için güvenilir ve çok tercih edilen çözüm ortağı
Bize Ulaşın

Neden GTech?

  • Yüksek kalitede sistem yönetimini sağlayan ve Oracle Teknolojilerinde uzman ekip
  • 20 yıllık tecrübesi ile Oracle Platinum partner ünvanına sahip, Türkiye’nin en büyük hizmet sağlayıcısı
  • Oracle Exadata Installation Partner sertifikasına sahip, Exadata operasyonları için güvenilir ve çok tercih edilen çözüm ortağı
Bize Ulaşın