Veri Yönetimi Nedir?

Veri Yönetimi Nedir?
21 Oca 2021

İşletmelerin sahip olduğu veri miktarı artıkça bu verilerin yönetilmesi ve anlamlı hale getirilmesinin de önemi artmaktadır. Çok sayıda veriyi entegre etmek ve etkili analizler yapabilmek üstelik bunları da hızlı bir şekilde yapabilmek işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri haline geldi. Veri yönetiminin önemi bu kadar çok verinin toplanması, depolanması, kullanılması aşamalarının her birinde karşımıza çıkıyor. Veri yönetiminin esas amacı en basit haliyle toplanan verilerden yararlanarak öngörüler oluşturmak ve isabetli iş kararları almaktır. Bu amaç için verinin toplanmaya başlandığı ilk aşamadan analiz edilerek içgörüye dönüştürüldüğü son aşamaya kadar veri yönetimi daha az maliyetle ve güvenli bir şekilde veri depolamaya, daha verimli veri işlemeye odaklanır. Bunu başarabilmek için veri yönetiminin en çok eğildiği konular şunlardır:

  • Veri temizliğini sağlamak
  • Verileri depolama ve entegre etmek
  • Veriye en hızlı ve sağlıklı şekilde erişebilir sistemi oluşturma
  • Veri yedekleme ve kurtarma sistemleri
  • Verileri analiz edilebilir hale getirme

Günümüzde verinin toplandığı kaynaklar hızla artıyor. Her işletmenin elinde de müşterileriyle, tedarikçileriyle, ürünlerle, finansal işlemleriyle vs. çok sayıda veri bulunuyor. Veri miktarındaki artış hızı çoğu zaman teknolojik gelişmenin de üzerinde kalıyor. Bu da işletmelerin sahip oldukları verinin anlamlı şekilde kullanamamalarına yol açıyor. Etkili bir veri yönetimi ile elde edilen bütün veri kategorize edilip depolanarak analiz kabiliyeti artırılabilir. En ufak veri bile isabetli kararlar vermeye yardımcı olacaktır.

Veri miktarı artıkça analiz için yapılan sorgulamaların hızı da yavaşlıyor. Veri yönetimi, katmanlara ayrılan verilerden analiz için anlamlı olanları kullanmayı, sorgulama performansını artırmayı sağlar. Veriye gerçek zamanlı olarak ulaşabilmek bunu da en hızlı şekilde yapmak anlık kararlar alınması gereken durumlarda kritik öneme sahiptir.

Verilerin analizi aşamasında toplanan verinin dönüştürülebilir olması gerekiyor. Eğer depolanan veri analiz için istenen formata kolayca ve hızlı bir şekilde dönüştürülemiyorsa işletme için pek bir anlam ifade etmeyecektir. İşletmelerin yapmak istedikleri analizlere göre hangi verileri kullanacağı, bu veriye nasıl ulaşacağı, hangi formatta dönüştüreceği ve görüntüleyeceği veri yönetiminin en önemli konusudur.

İşletmeler rekabetçi kalabilmek için değişen koşullara çok çabuk uyum sağlamalıdır. Aniden değişen piyasalar ya da yasal uyumluluklara göre ellerindeki veriyi hızlı bir şekilde yeni duruma göre değerlendirebilmesi beklenir. Bu da eldeki verinin her an erişime hazır, düzenli ve analiz edilebilir halde olmasını gerektiriyor.

Veri yönetiminin karşı karşıya olduğu problemleri çözmek için günümüzde işletmeler veri yönetim sistemleri kullanıyor. Bu sistemler büyük miktardaki veriyi toplamak ve analiz etmek için daha hızlı ve daha az maliyetli çözümler üretmek amacıyla oluşturuluyor. Son yıllarda bulut tabanlı teknolojilerin ve yapay zekânın da gelişmesiyle kendi kendini yöneten veri yönetim sistemlerinin de oldukça revaçta olduğunu görüyoruz. Bu sistemler makine öğrenmesini kullanarak, veri tabanını daha düzenli, daha güvenli, daha verimli hale getiriyor. Bilgi teknolojileri biriminin iş yükünü de azaltarak, insan kaynaklı yapılan hataların oranını da düşürüyor. Veri tabanındaki hataları tespit edip düzeltebiliyor, sorgulamaları baz alarak veri tabanı tasarımını analiz için daha uygun hale getirerek daha hızlı ve güvenli analizler yapmaya imkân tanıyor. Modern veri yönetim sistemleri veri tabanı yöneticilerinin günlük iş yükünü de azaltarak daha önemli konulara eğilmeleri için fırsat yaratıyor.

Eskiden veri yönetimi işletmeler için fark yaratan bir olguyken artık işletmelerin karar alma sürecindeki olmazsa olmaz bir konumda bulunuyor ve veri yönetimi ne kadar verimli olursa işletmenin de rakiplerinden o kadar önde olduğu görülüyor. GTech veri yönetiminde uzman kadrosu ve tecrübesiyle işletmeninizin ihtiyaçlarına uygun veri yönetimi çözümleri üreterek rekabette öne geçmenize yardımcı oluyor. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.