Ziraat Bankası,
Aktif Pasif Yönetimi (ALM) Projesi 

Türkiye’nin en büyük finansal kurumu Ziraat Bankası, Moody’s Analytics
ve GTech ile işbirliği yaparak, Aktif Pasif Yönetimi (ALM) yapısını kurup
finansal risklerini daha etkin yönetmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankası, <br> Aktif Pasif Yönetimi (ALM) Projesi 
Ziraat Bankası, <br> Aktif Pasif Yönetimi (ALM) Projesi 

Proje:

 • Moody’s Analytics ve GTech uzmanlığı ile Dünya’da birçok kurumun kullandığı ve her yıl birçok ödül alan Moody’s Analytics RiskConfidence™ ürününün kurulumunun gerçekleştirilmesi.
 • Bankanın aktif, pasif, bilanço dışı tüm enstrümanları ile beraber piyasa verilerinin günlük olarak veri modeline aktarımının tamamlanması.
 • Yerel ve global regülasyon doğrultusunda raporların tek platformda ve doğru veri ile otomatize üretilmesi sağlanması.
 • Veriler üzerinden günlük oluşturulan nakit akışları ile aşağıdaki rapor ve analizlerin günlük ve otomatize şekilde üretilmesi için çalışmalar yapılması:
  • Bilanço oluşumu,
  • Durasyon hesaplamaları,
  • Net faiz geliri,
  • Ekonomik değer analizleri,
  • Gap analizleri,
  • Ortalama kalan vade,
  • Yönetsel APKO raporları,
  • Yasal raporlar.

Kazanımlar:

 • Kalite kontrolleri ve mizan mutabakatı yapılmış verilerin tek platformda yönetilmesi.
 • Otomatize edilmiş analizler ve bilanço risklerinin daha etkin yönetilebilmesi.
 • Aktif/pasif yönetimi çözümü ile ticari kararlarda riskin yönetilmesi için karar destek sisteminin oluşturulması.
 • Dinamik bilanço analizlerinin stratejiler doğrultusunda yapılmasının sağlanması.
 • Stres testleri ile güvenli bir yapının oluşturulması.
 • Aktif/pasif ürünlerinin doğurduğu likidite ve faiz uyumsuzluklarından ve piyasa koşullarından kaynaklanan risklerin daha etkin yönetilmesi.
Daha Fazlası
 • Yapı Kredi Teknoloji,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi 

  Hikayeyi Oku
 • Yapı Kredi Portföy,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi

  Hikayeyi Oku
 • Esfa Grup Singularity DWH Projesi

  Hikayeyi Oku