Shaya Türkiye, Oracle EPM Cloud Projesi

Shaya Türkiye, tüm personel giderlerini, ilgili yasal
yükümlülükler doğrultusunda belirlenen parametrelerle
tek bir yapıda planlamaktadır.

Shaya Türkiye, Oracle EPM Cloud Projesi
Shaya Türkiye, Oracle EPM Cloud Projesi

Proje:

 • Mağaza ve Genel Müdürlük personel giderlerinin kişi bazlı ve parametrik bir şekilde planlanması.
 • Oluşan personel giderlerinin Al Shaya Kuweyt ile entegre edilmesi.
 • Oluşan fiili veri ile bütçe verisinin karşılaştırılabilir bir yapıya dönüştürülmesi.
 • Analizlerin tek bir veri kaynağı üzerinde yapılmasının sağlanması.
 • Bilişim İK ile entegre PBCS uygulamasının tamamlanması.

Kazanımlar:

 • Anlık personel maliyetlerinin güncellenmesi ile gerçek zamanlı karar verme yeteneği kazanılması.
 • Tüm verilerin entegre edilmesi ile doğru bütçe planlama yapılması.
 • Şeffaf operasyon süreçleri yönetimi sağlanması.
 • Mağaza ve buna bağlı personel hareketlerinin takibi ile hataların engellenmesi.
 • ERP ile entegre bir çözümün oluşturulması ile doğru bilginin sağlanması.
Daha Fazlası
 • Yapı Kredi Teknoloji,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi 

  Hikayeyi Oku
 • Yapı Kredi Portföy,
  Sıfır Bazlı Bütçeleme (SBB) Projesi

  Hikayeyi Oku
 • Esfa Grup Singularity DWH Projesi

  Hikayeyi Oku