Sigortacılıkta Risk Yönetimi

Sigortacılıkta Risk Yönetimi
04 Tem 2022

Sigortacılıkta risk yönetimi nedir, Günümüzün hızlı bir şekilde gelişen ve dijitalleşen ekonomisinde yaşanan ekonomik, teknolojik ve müşteri tabanlı değişimler şirketlerin ve sektörlerin iş yapış şeklini değiştirme potansiyelini giderek artırıyor. Sigortacılık sektörü bu süreçte temel değer önerilerini, iş modellerini ve operasyonlarını etkileyebilecek çeşitli stratejik risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu noktada, sigorta şirketleri yalnızca değişime neden olan etkenlerin potansiyel etkilerini yönetmek için değil, aynı zamanda bu değişiklikler ile ortaya çıkan fırsatları kendi menfaatlerine çevirerek hızlı bir büyüme yakalamak amacıyla da stratejik risk yönetiminden faydalanıyor. GTech olarak bu yazımızda sigortacılıkta risk yönetimi süreci ve bu sürecin işleyişinden söz ettik.

Sigorta Şirketleri Risk Yönetiminden Nasıl Yararlanabilir?

Sigorta şirketleri, karşılaştığı riskin kaynağına ve olası etkilerine bağlı olarak belirli yöntemlerden faydalanarak risk yönetim sürecinden etkin bir şekilde yararlanabilir. Her ne kadar bu süreçte risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, sınıflandırılması ve uygun çözümlerin belirlenmesi gibi temel aşamalar bulunsa da bu sürecin etkinliğini belirleyen vizyon, kabiliyet, müşteri bilgisi gibi çeşitli etkenler bulunuyor.

Sigortacılıkta Hangi Risk Yönetimi Teknikleri Kullanılır?

Sigortacılıkta risk yönetimi risk yönetim sürecinde faydalanılan çeşitli teknikler bulunuyor. Sigorta şirketleri tarafından riskin konusu, şirketin iş modeli ve stratejilerine bağlı olarak söz konusu tekniklerden en uygun olanının belirlenmesi ve uygulanması gerekiyor. Bu tekniklerden öne çıkanlar genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sunulabilir:

> Riskten Kaçınma: Bu teknik riski ortadan kaldırmak için kullanılabilecek en etkili tekniklerden biridir. Bu teknik ile riskli alandan çıkmak, üretim süreci veya ürünün değiştirilmesi gibi çözümler üretebilmek amaçlanır.

> Riski Azaltma: Bu teknikle riskin ortaya çıkaracağı sonuçların etkisini azaltmak amacıyla riskin gerçekleşmesine neden olan etkenler ortadan kaldırılır veya önlemler alınır. Bu sayede riskin gerçekleşme şansı ve etkisi azaltılabilir.

> Riski Paylaşma: Bu teknik sayesinde sigortalı riskini sigorta şirketine aktarır ve sigorta şirketi de söz konusu riski “reasürör”e aktarır. Aynı şekilde “reasürör” de riskini başka bir sigorta şirketine devreder. Bu sayede risk farklı noktalar ile paylaştırılarak riskin etkisi azaltılabiliyor.

> Riski Aktarma: Bu teknikte riskten kaçınmak için riskin başka bir noktaya aktarımı gerçekleştirilir. Riskin aktarıldığı nokta, riski artısı ve eksisi ile devralır. Bu nedenle de devreden için ortada bir risk kalmaz.

Sigorta Risk Yönetimi Yazılımı

Sigorta risk yönetimi sürecinin etkinliği üzerinde etkili olan riskin olasılığı, potansiyel etkileri, sektördeki rakipler, tekniklerin uygunluğu gibi çeşitli değişkenlerin her birinin bu süreçte göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu süreçte, sigorta şirketleri daha hızlı ve doğru sonuçlar alabilmek için yeni nesil risk yönetimi yazılım çözümlerinden faydalanabiliyor.

Sigorta şirketleri için daima hem hizmet verdiği kişi veya kuruluşlar hem de kendi iş süreçleri açısından belirli riskler bulunuyor. Bu nedenle, risk sigorta, sigorta şirketlerinin uygun bir veri ambarı modeli ile doğru verilerle doğru analizler yapması oldukça ktirik bir öneme sahiptir.

Uzman kadrosu ile GTech sağladığı gelişmiş analiz yazılımı olan Wiseborad Insurance, Tak-Çalıştır Veri Ambarı Modeli ve ETL çözümü olarak proje uygulama ve geliştirme süresini en aza indirerek maliyetleri düşürür, yönetim ekibinin anlık KPI takibini sağlayarak gerçek zamanlı karar alınma imkânı sağlar. GTech çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.