Project Description

Shaya Türkiye, tüm personel giderlerini, ilgili yasal yükümlülükler doğrultusunda belirlenen parametrelerle tek bir yapıda planlamaktadır.

Lokasyon: İstanbul | Çalışan Sayısı:6000+ | Sektör: Perakende

İhtiyaç

• Mağaza ve Genel Müdürlük personel giderlerinin kişi bazlı ve parametrik bir şekilde planlanması.
• Oluşan personel giderlerinin Al Shaya Kuweyt ile entegre edilmesi.
• Oluşan fiili veri ile bütçe verisinin karşılaştırılabilir bir yapıya dönüştürülmesi.
• Analizlerin tek bir veri kaynağı üzerinde yapılmasının sağlanması.

Çözüm

Oracle EPM Cloud ile;

• Bilişim İK ile entegre PBCS uygulaması tamamlandı.
• Kuweyt Shaya ile entegre fiili ve bütçe verisinin paylaşılması sağlandı.
• Fiili özlük bilgileri üzerinden ilerletilen personel bütçesinin planlanması sağlandı.
• Mağaza personel transferleri ile ilgili maliyet kalemleri aktarıldı.
• Mağaza açılış ve kapanış süreçlerinin işletilmesi ve buna bağlı personel bütçesinin değişimi planlandı.

Kazanımlar

• Anlık personel maliyetlerinin güncellenmesi ile gerçek zamanlı karar verme yeteneği.
• Tüm verilerin entegre edilmesi ile doğru bütçe planlama.
• Operasyon süreçlerinin şeffaf yönetimi.
• Mağaza ve buna bağlı personel hareketlerinin takibi ve hataların engellenmesi.
• ERP ile entegre bir çözümün oluşturulması ile doğru bilginin sağlanması.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!

Bize Ulaşın