Kurumsal Performans Yönetimi Nedir, Yöntemleri Nelerdir?

Kurumsal Performans Yönetimi Nedir, Yöntemleri Nelerdir?
07 Eyl 2021


Günümüzde küreselleşme ile ortaya çıkan yoğun rekabet ortamının gereksinimleri doğrultusunda şirketlerin geleceğe yönelik uygun stratejiler geliştirebilmesi ve çalışanlarının bu strateji ve hedeflere odaklanmalarını sağlayabilmesi büyük önem taşıyor. Şirket stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması ile şirketler sürdürülebilir kârlı büyümeyi sağlayabilirler. Bu nedenle de pek çok şirket yoğunlaşan rekabet şartları altında kurumsal performansını artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Şirketlerin kurumsal performanslarını değerlendirmek için faydalandığı sistemler geçmişten günümüze çeşitli değişiklikler göstermiştir. Günümüzde en çok başvurulan sistemlerden biri ise şirkete özgün strateji ve planların oluşturulmasından sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçleri kapsayan ve tüm bunları bir alt yapı ile ilişkilendiren kurumsal performans yönetimidir. GTech olarak bu yazımızda, kurumsal performans yönetimi sistemini açıklayarak sistemin işleyişine yer verdik.

Kurumsal Performans Yönetimi Nedir?

Kurumsal performans yönetimi, bir şirketin iş performansını izleme ve yönetmede kullanılan yöntemleri, metrikleri ve sistemleri ortaya koymak için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, kurum performansı ile ilgili tüm süreçleri ve bu süreçler ile ilişkili teknolojik alt yapıyı kapsar. Bu süreçlere yönelik teknolojik alt yapılar genellikle şirketin stratejisini planlama ve yürütme ile ilişkilendirilmesini sağlayan planlama, raporlama ve iş zekası yazılımlarıdır.

Başarılı bir kurumsal performans yönetimi için öncelikle şirketlerin iyi bir planlama yapmaları ve stratejileri doğrultusunda uygun performans ölçütlerini belirlemeleri gerekiyor. Daha sonra, şirketin bu sistemi hangi amaçla ve nasıl uygulayacağını açıkça tanımlaması gerekiyor. Bu sistemden beklentileri hakkında üst düzey yöneticilerden alt kademelerde görev alan yönetici veya çalışanlara kadar tüm birimler ve çalışanlar arasında bir uzlaşım sağlanması büyük önem taşır.

Kurumsal Performans Yönetimi Yöntemleri Nelerdir?

Şirket hedef ve stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olan kurumsal performans yönetimi tahmin, planlama, analiz gibi farklı süreçleri içeren bir sistemdir. Bu nedenle de her bir süreç için farklı yöntemler kullanılabiliyor. Kurumsal performans yönetiminde kullanılan temel yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)

Kurumsal karne şirket stratejilerini operasyonel olarak yönetilebilir hale getirir ve şirket stratejilerini uygulamaya almayı sağlar. Performans ölçümü olarak geçmişteki hedeflerin performansını ölçmeyi değil, şirketin geleceğine yön vermeyi amaçlar. Temelde yapı olarak finansal boyut, müşteri boyutu, iç süreçler boyutu ve gelişim boyutu olmak üzere dört boyuttan oluşan bu yöntem şirket hedef ve stratejilerine yönelik bilgi oluşturmada ve karar vermede oldukça etkili bir yöntemdir.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Anahtar performans göstergeleri bir şirketin ulaşmak istediği hedefler için ortaya koyduğu performansı gösteren bir yöntemdir. Bu yöntemde, çalışan performansları ve hedefleri tamamlama oranları sayısal olarak kayıt altına alınır. Böylece, iş süreçlerinin verimliliğinin takip edilmesini ve gerektiği durumlarda uygun reaksiyonların verilmesine yardımcı olur. Birimlere göre özelleştirilebilen anahtar performans göstergeleri hem proje yönetimi, pazarlama, satış gibi farklı süreçler için hem de gelecek veya geçmiş performansa yönelik olarak kullanılabiliyor.

Hedef ve Anahtar Sonuçlar (OKR)

Hedef ve anahtar sonuçlar, çalışanlara ve departmanlara şirketin stratejilerini uygulanması için ortak bir çerçeve oluşturarak şirket hedeflerinin belirlenmesi için kullanılan işbirliğine dayalı bir hedef belirleme yöntemidir. Bu yöntemde, hedefler bir şirketin plan ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan gerçekçi ve zamana bağlı adımlar olarak tanımlanırken; anahtar sonuçlar ise belirlenen hedefe ulaşmak için eyleme geçirilebilir adımları ifade eder.

Çalışanların hedefleri ve anahtar sonuçları belirleme süreçlerine dahil olmaları nedeniyle departmanlar ve çalışanlar arasındaki işbirliği açısından hedef ve anahtar sonuçlar yöntemi diğer uygulama yöntemlerinden ayrılır. Her departman ve çalışan şirketin belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda kendi hedeflerini ve anahtar sonuçlarını belirleyerek şirket stratejilerine sağlayacakları katkıyı kendileri belirleyebiliyor.

Kurumsal Performans Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Kurumsal performans yönetimi süreci gerçekleştirilirken söz konusu kurumsal performans yöntemlerine başvurulur ve bu yöntemlere ilişkin uygun süreçler yürütülür. Ancak, kurumsal performans yönetiminin ilk adımı olarak bir sistemin tasarlanması gerekir. Bunun için, bir kurumsal performans ölçümü metodolojisi oluşturulur. Ardından, karne sistemi düzenlenir ve bu sistemin bileşenleri oluşturulur. Kurumsal performans değerlendirme etkenleri belirlendikten sonra şirket stratejileri ile bölüm hedefleri uyumlu hale getirilir.

Performans yönetimine yönelik zaman planlaması yapılır ve süreç takvimi oluşturulur. Kurumsal yetkinlik modeli oluşturulduktan sonra gelişim ve eğitim boyutuna yönelik analiz yapılır ve ihtiyaç halinde uygun eğitim süreçleri tasarlanır. Şirket stratejileri ile uyumlu amaç, hedef ve faaliyetleri belirlenmesi için hedef toplantıları düzenlenir. Belirlenen amaç, hedef ve faaliyetler yönetime aktarılır ve kurumsal karnenin finansal, müşteri, iç süreçler ve gelişim boyutlarına ayrıştırılır. Kurumsal performans değerlendirme sonuçları düzenli olarak raporlanır ve takibi sağlanır.

Şirketler çeşitli süreçlerden ve faaliyetlerden oluşan kurumsal performans yönetim süreci için yenilikçi çözümlere başvurarak bu süreci daha etkin bir şekilde sürdürebiliyor. GTech sunduğu kurumsal performans yönetimi çözümü ile bütçe, konsolidasyon, finansal raporlama gibi süreçleri kolay ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Kurumsal performans yönetimi hizmeti ile şirketlerin elde edebileceği avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kurumsal performans yönetimi süreçlerinin optimizasyonu sağlanır.
  • Analiz ve karar süreçleri daha kısa sürede, veriye dayalı olarak gerçekleştirilir.
  • Merkezileştirilen ve otomatikleşen süreçler ile zamandan tasarruf sağlanır.
  • Esnek, doğru ve hızlı raporlar ve özelleştirilen Dashboard’lar oluşturulur.
  • Veri toplama süreci otomatik olarak gerçekleştirilir, manuel hatalar engellenir.
  • Güvenliği sağlanan verilerin analizleri kolay bir şekilde yapılabilir.

Kurumsal performans yönetimi uygulamalarındaki deneyimli kadrosu ve Oracle güvencesi ile GTech şirketlerin kurumsal performans yönetimi sürecini daha etkin ve kolay bir şekilde yürütmeleri için gereken en iyi çözümleri sunar. GTech yenilikçi çözümleri ve uzman danışmanlık hizmeti hakkında daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.