İş Zekası Nedir, Özellikleri Nelerdir?

İş Zekası Nedir, Özellikleri Nelerdir?
05 Eyl 2021


İş zekası, şirketlerin iş analitiği, veri madenciliği, veri görselleştirme gibi araçları kullanarak daha fazla veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan yöntem ve süreçleri içerir. İş zekası ile şirket, faaliyetlerinde ortaya çıkan verileri toplar, depolar ve analiz eder. Bu şekilde, şirketlerin hedefleri ve faaliyetlerinde daha iyi kararlar alınmasını sağlayan rapor ve bilgiler üretilir. GTech olarak bu yazımızda iş zekası, iş zekası araçlarına ve iş zekası kullanımının avantajlarına yer verdik.

İş Zekası Nedir?

İş zekası, şirket faaliyetlerinden elde edilen ham verileri iş süreçlerinin daha etkili olmasını sağlayan anlamlı bilgilere dönüştüren sürece verilen isimdir. Bu süreçte, teknoloji ve analitiğin dahil olduğu belirli yöntemlerden faydalanılır. Şirket faaliyetlerinden toplanan, depolanan ve ardından analiz edilerek anlamlı hale dönüşen veriler stratejik ve operasyonel iş süreçleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

İş zekası ile iş süreçlerine yönelik kararlar varsayımsal veya içgüdüsel olarak değil, veriye dayalı olarak alınır. Bu süreçte, mevcut ve geçmiş verileri iş faaliyetleri bağlamında sunarak şirketlerin daha iyi kararlar almasını sağlar. Böylece, şirketin iş süreçlerinin daha sorunsuz ve verimli sürdürülmesi sağlanabilir. Bunun için ise şirketler belirli iş zekası araçlarından faydalanır.

İş Zekası Araçlarının Özellikleri Nelerdir?

Şirketlerin çeşitli birimleri, faaliyetleri ve süreçlerinden verileri toplamak, bu verileri depolamak, analiz etmek ve sunmak için farklı özelliklere sahip iş zekası araçlarının kullanılması gerekebiliyor. İş zekası araçlarının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Veri Madenciliği: Veritabanları, istatistikler ve makine öğrenimi sayesinde büyük veri kümelerindeki eğilimler ortaya çıkarılır.
  • Raporlama: Verilerin düzenlenmesini, filtrelenmesini ve belirli bir düzen içerisinde görüntülenmesini sağlar.
  • Performans Değerlendirme: Özelleştirilen gösterge panelleri (dashboard) kullanarak hedeflere yönelik performansı değerlendirmek için mevcut veriler ile geçmiş veriler karşılaştırılır.
  • Sorgulama: Verilere özel sorular sorarak veri kümelerinden cevapların çekilmesini sağlar.
  • İstatistiksel Analiz: İstatistiksel yöntemler ile verilerin etkinliğini artıran betimleyici analitik sonuçlarının alınmasını sağlar.
  • Veri Görselleştirme: Verilerin daha kolay anlaşılması için analiz edilen veriler çizelge, grafik, histogram gibi görsel anlatımlara dönüştürülür.

İş Zekası Avantajları Nelerdir?

İş zekasının kullanımının bir şirket için birden fazla açıdan faydası bulunuyor. İş zekasının şirketler için sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Daha Hızlı ve Doğru Raporlama

İş zekası araçları, gerçek zamanlı verilerin toplanmasını ve işlenmesini sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı analitikten de yararlanarak sürekli güncellenen bilgilere daha doğru bir şekilde her zaman ulaşılabiliyor. Böylece, şirketler önemli risklerin ortaya çıkmadan önüne geçebiliyorlar.

Daha İyi İş Kararları

İş zekası, çalışan verimliliğinden bir departmanın genel başarısına kadar şirket içindeki işleyiş ve faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiye erişim imkanı sağlar. Bu bilgiler, iş süreçlerinin etkinliğini daha kesin bir şekilde tahmin etmeyi ve operasyonel süreçlerin daha kolay ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan kararların alınmasına yardımcı olur.

Gelişmiş Rekabet Analizi

İş zekası araçlarının büyük veri setlerini toplama ve işleme kapasitesi başlı başına bir rekabet avantajı sağlar. Bütçeleme, pazarlama ve diğer iş süreçlerine yönelik performans ve verimliliğin takip edilmesini sağlayarak şirketlerin pazardaki konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olur.

Veri Değerlendirme

Veri toplama, depolama, düzenleme, analiz etme ve sunma olarak beş temel süreci kapsayan iş zekası araçları sürekli olarak gelen ve geleneksel yöntemler ile işlenmesi zor olan büyük miktardaki verileri işler ve erişimi kolay bir biçimde sunar. Böylece, bir şirketin önemli olan hiçbir noktayı kaçırmadan anlamlı ve güncel bilgilere dayalı olarak kararlar almasını sağlar.

Artan Müşteri Memnuniyeti

İş zekası sistemleri, şirketlerin müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve böylece daha etkili hizmet sunmasına olanak tanır. Müşteri tutum ve davranışlarının araştırılmasına ve tanımlanmasına yardımcı olan bilgiler sunarak müşteri ihtiyaçları ve taleplerinin öngörülerek çözümlerin belirlenmesine ve sunulmasına yardımcı olur.

GTech İş Zekası Hizmetleri

GTech, iş birimleri veya az düzeyde teknik bilgiye sahip herkes için etkili iş zekası hizmetleri sunuyor. Raporlama, analiz ve diğer iş zekası araç özelliklerini tek bir sistemde toplayarak tüm iş zekası süreçlerini içeren uçtan uca çözümler sunuyor. Her şey tek bir platform üzerinde yer aldığı için araç aramaya gerek duyulmaz. Ayrıca, şirketlerin hem ofiste hem de uzaktan veya mobil olarak iş zekası çözümlerine erişme imkanı sunar.

İş zekası için iş karar destek sistemini kolaylaştıran, makine öğrenimi kullanan ve artırılmış analitik içeren akıllı çözümler sunan GTech uzman ekibi, elde edilen verileri ise çizelgeler, grafikler ve diğer görsel sunum türlerine dönüştüren veri görselleştirme aracılığıyla sunuyor.

GTech ile şirket faaliyet ve süreçlerinize yönelik verileri analiz ederek daha etkin kararlar almanızı sağlayacak iş zekası çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. İş zekası yöntemlerinizi geliştirmenizi sağlayacak GTech ürün ve hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.