Project Description

Habib Bank, tüm bankacılık gereksinimlerini tek bir noktada birleştiren yapı ile zaman tasarrufu sağladı ve verimlilik odaklı iş modeline geçti.

Lokasyon: İstanbul  | Sektör: Bankacılık

İhtiyaç

 • Ana Bankacılık uygulamasının teknolojik yeniliklere ve mevzuat yönünden güncellemelere cevap vermesi.
 • Yasal raporların, senaryo bazlı çalışan TMS (Transaction Monitoring System) ve MTF (Müşteri Tanı Formu) gibi formların elektronik ortamda takibinin yapılması.
 • Yasal raporlamaların, tutarlı ve güvenilir hale getirilmesi.
 • Hesap açılış süreleri ve müşteri tanı formlarının elektronik ortama alınması.

Çözüm

Symphony Banking Ana Bankacılık Projesi ile;

 • Tüm ana bankacılık ihtiyaçları tek bir platform üzerinde karşılandı.
 • Bankanın müşteri kabulü, her türlü nakdi/gayrinakdi kredi, mevduat, hazine, dış ticaret, nakit yönetimi, satış ve operasyonel işlemleri gerçekleştirildi.
 • Bankanın yapması şart olan bankacılık ekosistemi uygulamalarına (Swift, Eft, KKB, E-haciz,E-Devlet entegrasyonları vb…) çevrimiçi entegrasyon sağlandı.
 • Yasal Raporlama ihtiyaçları karşılandı.

Kazanımlar

 • Habib Bank düşük maliyetli ve kolay entegrasyon yeteneğine sahip Symphony Banking’e geçiş ile tüm süreçlerin tek bir platfrom üzerinde kolay şekilde yönetilmesi sağlandı.
 • Tek noktadan yönetilen ürün ve işlem yapısı sayesinde piyasa koşullarına, yasal kurumların isterlerine karşın çok hızlı adapte olabilen bir yapı sağlandı.
 • Dinamik, merkezi, kolay revize edilebilen süreç yönetim alt yapısı ve hata payını minumuma indiren özellikler ile tutarlı bir sisteme geçiş sağlandı.
 • Müşterini Tanı prosedürlerine uygun ve destekleyici bir alt yapı ile operasyonel ve yasal riskler ortadan kaldırıldı.
 • Yasal raporların üçüncü partilere ihtiyaç duymadan aynı sistem üzerinde tutarlı olarak hazırlanması ile emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlandı.

“GTech ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, sağladığı teknik donanım ve avantajların yanı sıra sektörde bilinen ve tercih edilen çözüm sağlayıcılara bir alternatif olarak da ön plana çıkıyor ve rekabet ortamını genişletiyor. Sektöre yeni bir soluk ve heyecan gelmesiyle ülkemizdeki bankacılık yazılımlarının da teknolojik kalitesinin artacağına, hizmeti sunanların ve alanların da bu durumdan son derece memnun olacağına inanıyoruz.”

Ayşe Şebnem Türkay

Habib Bank, Genel Müdür

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!

Bize Ulaşın