Magic Reports Insurance

Sigortacılık Yasal Raporlama Platformu ile tek platformda veri kontrollerini ve SBM entegrasyonunu sağlayın.

Demo Talebi
Bize Ulaşın

Magic Reports Insurance, yasal raporlara ait verilerinizi ortak bir platformda toplanıp otomatik kontroller yapılarak SBM entegrasyonunun sağlandığı Yasal Raporlama ürünüdür.

Özellikler

Magic Report Insurance, Yasal raporlara ait verilerin istenilen rapor ve dönem için hazırlanıp ekranlardan görüntülenebilmesini, parametre bazında değişiklik yapılabilmesini ve SBM’ye iletilmesini sağlar.

Hazır Veri Modeli

Kaynak sistem bağımsız ve kolayca genişletilebilir bir yapıda, Sigortacılık ürün ve hizmetlerine uygun veri kümeleri ile raporların tek kaynak üzerinden hazırlanmasını sağlar.

Veri Girişi & Versiyonlama

Hesaplanan değerlere ekranlar üzerinde düzeltme yapabilme imkanı ile durum raporlarının sorgulanabilmesi ve İç Denetim, Teftiş, Bağımsız Denetim ve Murakıp sorularına geriye dönük etkin ve hızlı cevap verebilme imkanı.

Veri Eşleme & Parametrik Yapı

Rapor ve kolon maplemeleri ve jenerik web servis arayüzü ile parametre değişikliklerinin hızlı ve efektif olarak yönetilmesi.

Validasyon

Excel üzerinde mevcut olan bütün çapraz kontrollerin otomatize edilmesi ve çapraz kontrol uyumsuzluklarında hata / uyarı mekinazmaları ve düzenleme ekranları.

Onay Mekanizması

Tüm işlemlerin loglanması ve güvenli işlem yapısı ve yapılan değişiklikler için yetki ve onay mekanizması ile sürecin uçtan uca takibinin sağlanması.

Hatırlatma & Otomatizasyon

Manuel yönetilen veri gönderim metodunun web servisler üzerinden otomatikleştirilmesi ve kişi ile yönetilen işlemlerin sisteme taşınarak risk ve hata payının minimize edilmesi.

Web Servis Entegrasyonu

SBM tanımlı servislerini destekleyen alt yapısı ile otomatik veri gönderimi sırasında web servis kaynaklı hataların loglanması, takibi ve yeniden gönderim yapılabilmesi.

Raporlama ve Versiyonlama

Değiştirilen verinin versiyonlanarak depolanması; anlık takip için Dashboard’lar, verinin excel formatına aktarılması ve 100+ Rapor görüntüleme özellikleri ile kolay yönetim.

Platform

Yasal raporlara ait veriler SBM tarafından belirlenen formatlarda tek bir platformda hazır hale getirilir. Rapor gönderim dönemlerinde tüm kontrol ve düzeltmeler yapılarak SBM’ye iletilir. Veri hazırlık ve gönderim aşamasındaki işlemler tarihsel olarak kaydedilir, güncel durumlar sistemden takip edilebilir.

Sağladığı Değer

Neden GTech Magic Reports Insurance?

  • Resmî raporlama alanında deneyimli ve nitelikli iş analizi, teknik analiz ve yazılım danışman ekibi
  • Güncel teknolojiler kullanılarak yenilikçi ve özel yazılım çözümleri sunması
  • Esnek altyapısı sayesinde farklı sistemlerle entegre olabilme imkanı
  • Otomatik veri kontrol ve uyarı mekanizması
Bize Ulaşın

Neden GTech Magic Reports Insurance?

  • Resmî raporlama alanında deneyimli ve nitelikli iş analizi, teknik analiz ve yazılım danışman ekibi
  • Güncel teknolojiler kullanılarak yenilikçi ve özel yazılım çözümleri sunması
  • Esnek altyapısı sayesinde farklı sistemlerle entegre olabilme imkanı
  • Otomatik veri kontrol ve uyarı mekanizması
Bize Ulaşın