QUIK

İnsan Kaynaklarını doğru ve hızlı bütçelemenin en etkin yolu.

Demo Talebi
Bize Ulaşın

QUIK, firmaların İK bütçelerini doğru öngörülerle planlayan, hızlı raporlama ve tahminleme sistemidir.

İnsan Kaynakları bütçe planlama platformu QUIK, İK bütçesinin farklı versiyonlarda kolay tahminlenmesini ve doğru öngörüler oluşturulmasını sağlar.

Özellikler

QUIK, sistemlerde dağınık halde bulunan İnsan Kaynakları planlama verilerini tek bir merkezde birleştirip standardizasyonu sağlar. Tahminleme sürecinde gerekli bütün verinin analizi ile doğru öngörüler oluşturur.

ENTEGRASYON

Departman, bölüm, birim, personel sicili, işe giriş tarihi, brüt ücret ve masraf merkezi gibi detayların bordrolama sistemi ile entegrasyonunu sağlar.

STANDARDİZASYON

Farklı kaynak ve kanallardan gerçek zamanlı veya toplu olarak verileri toplar, hafızada ilişkilendirerek işler ve veri ambarı ile zenginleştirir.

RAPORLAMA

Üst Yönetimin, İK’dan talep ettiği bütçe karşılaştırmalı raporların hızlı ve esnek bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

VERİ DENETİMİ

Veri güvenliği, versiyon, yetkilendirme, ve loglama özellikleri ile her türlü veri güvenliğini sağlar.

TANIMLAMA

Personel işe girişleri, mağaza açılış-kapanış tarihleri sisteme tanımlanarak doğru maliyet hesabı yapılır.

HESAPLAMA

Ücretler brüt ve net olarak hesaplanır; aylık ve yıllık primler yol, yemek benzeri tüm ek gelirler kişi, departman ve masraf merkezi bazında tanımlanır.

Bütçe Planlama Süreci


Sağladığı Değer

Maliyet Tasarrufu

İnsan kaynağı eksikliği veya fazlalığının öngörülmesi ve buna bağlı olarak maddi kayıpların azaltılması.

Detaylı Raporlama

Fiili bordro entegrasyonu ile personel maliyetlerinin detaylı tahminlenebilmesi.

Doğru Tahminleme

Personel maliyetlerinin detaylı tahminlenebilmesi.

Gerçekçi Öngörüler

İK bütçesinin farklı versiyonlarda kolay tahminlenmesi ile doğru öngörüler oluşturulması.

Neden QUIK?

  • GTech 20 yıllık bütçe planlama tecrübesi
  • Yasal mevzuat uygunluğu
  • Add-in ile office uyumluluğu
  • Merkezi platform ile yönetim kolaylığı
  • Esnek boyut yapısı ile yeniliklere açık olması
Bize Ulaşın

Neden QUIK?

  • GTech 20 yıllık bütçe planlama tecrübesi
  • Yasal mevzuat uygunluğu
  • Add-in ile office uyumluluğu
  • Merkezi platform ile yönetim kolaylığı
  • Esnek boyut yapısı ile yeniliklere açık olması
Bize Ulaşın