Demo Talebi

    Ticari Elektronik İleti Gönderimi Faaliyeti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydinlatma Metni'ni okumak için tıklayınız.

    Ticari Elektronik İleti Gönderimi Faaliyeti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlarla işlenmesine onay veriyorum:

    Kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verilerimin şirket ve hizmetlerinin tanıtımı amacıyla e-posta gönderimi faaliyetleri kapsamında işlenmesine: