TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ FAALİYETİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Müşterimiz/Potansiyel Müşterimiz,

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verilerinizi şirketimizin ve hizmetlerimizin tanıtımı amacıyla bülten gönderimi faaliyeti kapsamında veri sorumlusu olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Söz konusu kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan iletişim formunun doldurulması ve ticari ilişkimiz kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanallar aracılığıyla bizzat tarafınızdan elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak eposta gönderimi kapsamında ileti yönetim sistemi entegrasyonu için çalıştığımız entegratör firma ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitesi üzerinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • “Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • gteknoloji@hs01.kep.tr   şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gtech.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 

Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza: