Verileri bir ortamdan diğerine taşımak, deneyimli ekipler için bile zorlu bir iştir, bu nedenle aktarımın dikkatli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekir. Bu yazıda, verilerin Google Cloud’a taşıma işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin bilgisine yer verilmektedir.

Google Cloud’a veri aktarım süreci ve sonuçları:

1) Gereksinimleri ve Mevcut Kaynakları Toplamak

Veri aktarımı planlanırken ilk olarak veri aktarımı için belirli gereksinimlerin bir araya getirilmesi ve ardından aktarım seçeneğine karar verilmesi önerilmektedir. Taşımanız gereken verileri belirledikten sonra verileri birlikte taşınan ve kullanılan uygun kümeler halinde düzenlemek için uygun araçları seçin. Oluşturduğunuz veri kümelerinden düzenleme, güvenlik veya diğer faktörlerin veri kümelerinin aktarılmasını engelleyip engellemediğini göz önünde bulundurarak hangi veri kümelerinin taşınabileceğini belirleyin. Verilerinizin bir kısmının taşımadan önce dönüştürmeleri gerekli olduğu durumlarda uygun düzenleme ürünlerini kullanın. Taşınabilir veri kümeleri için, her veri kümesinin nereye aktarılacağını belirleyin ve verilerinizi saklamak için Google Cloud’daki hedef depolama sistemi olan Cloud Storage seçeneğini seçiniz. Uygulamalarınız çalışır duruma geldikten sonra daha karmaşık çözümlere ihtiyaç duysanız bile Cloud Storage, verileriniz için ölçeklenebilir bir depolama seçeneğidir. Veri kümelerini taşımak için zaman, maliyet, ağ bant genişliği gibi hangi kaynakların mevcut olduğunu belirleyin.

2) Veri Aktarım Seçeneklerini Değerlendirmek

Veri aktarımı seçenekleri olarak maliyet, zaman, aktarım araçları ve güvenlik gibi değerlendirilmesi gereken belirli etmenler bulunmaktadır. Zaman açısından verilerin Cloud Storage’a aktarımı veri kümesinin boyutuna ve kullanılan ağ bant genişliğine göre değerlendirilebilir. Ağ bant genişliği Google Cloud’a nasıl bağlandığına göre farklılık gösterir. Eğer Google Cloud ile diğer bulut sağlayıcıları arasında bir aktarım gerçekleştiriliyorsa Google aradaki bağlantıyı sağlar.

3) Neden Google Cloud?

Dört milyondan fazla uygulamanın kullandığı ve güvendiği Google Cloud platformu kullanıcılarına sunduğu güvenilir ve yüksek oranda ölçeklenebilir bulut işlemleme hizmetleri sunar. Bu hizmetler, kullanıcıların verileri hesaplamasına, depolamasına ve geliştiricilerin uygulamaları oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına yardımcı olur. Google Cloud sunduğu bilgi işlemleme, depolama, büyük veri ve hizmet imkanları farklı platformlardan Google Cloud’a veri aktarımı daha cazip bir hale getirir:

 

– Compute Engine: Google Cloud’un hizmet olarak sunduğu bir altyapıdır. Bu altyapı, iş yüklerini sanal makinelerde büyük ölçekte çalıştırmak için kullanılır. İhtiyaçlara uygun bir sanal bilgisayar seçebilir ve Google dünya çapındaki ağının performansına erişebilirsiniz.

App Engine: Google Cloud’un hizmet olarak sunduğu bir platformdur. Uygulamalarınızı geliştirmek için yerleşik hizmetleri kullanarak ve yazılım geliştirme kitlerine (SDK) erişerek üretkenliği sağlayabilirsiniz.

– Cloud SQL: Verileri yönetmeye depolamaya yardımcı olan ilişkisel bir MySQL veritabanıdır. Google Cloud, performans ve kullanılabilirliği sağlamak için veritabanı yönetimi, yama yönetimi ve çoğaltma ile ilgilenir.

Cloud Storage: Kullanılabilirliği yüksek, güvenli ve kullanıcıların uygulamalarındaki verilere her yerden hızla erişebileceği bir nesne depolama hizmetidir. Google bu hizmeti basit bir uygulama arayüzüyle sağlar.

Cloud Datastore: İlişkisel olmayan verilerin depolanması için şemasız, NoSQL ve yönetebilen bir veritabanıdır. SQL benzeri sorgular ve işlemleri desteklemesine ek olarak veri deposu gerektiği gibi ölçeklenebilir.

– BigQuery: Buluttaki büyük verilerin analiz edilmesi imkanını kullanımı basit bir arayüzle sağlar. Terabaytlar içeren veri kümelerini birkaç saniye içerisinde işleyebilir ve SQL benzeri hızlı ve arka planda yürütülen sorgular çalıştırabilir.

– Yapay Zeka: Verilerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayan yapay zeka geliştirme imkanı sunar.

 

Büyük Veri ve İleri Analitik konusunda 20 yıllık tecrübesiyle GTech uzman ekibi sizlere büyük veri ihtiyaçlarınız için büyük veri altyapısı ve teknolojilerinde kurulum ve bakım hizmetleri sağlar. Google Cloud’a verilerin aktarılmasına ilişkin destek almak için ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

Google Cloud, “Migration to Google Cloud”, erişim: 13 Mart 2021

https://cloud.google.com/solutions/migration-to-google-cloud-transferring-your-large-datasets#time

https://cloud.google.com/solutions/migration-to-gcp-getting-started