Financial Services

With products and solutions that create innovations in finance sector, discover the way of taking quick and strategic decisions.

Request a Demo

GTech supports you to create value from your data while offering solutions and products that will make you more competitive by allowing you to conduct your operational activities easier and faster.

Financial Services

With its extensive field experience, GTech Financial Services team develops technology-leading products while offering recommendations suitable for customer needs.

Symphony Banking – Ana Bankacılık Çözümü

Symphony Temel Bankacılık Uygulaması, tüm bankacılık gereksinimlerini karşılayan, entegrasyon yeteneği çok yüksek, Kiril ve Arap alfabesi dahil olmak üzere çoklu dil desteği olan, bulut ortamında çalışabilen, çoklu banka ve şube ortamlarını destekleyebilen, kullanıcı hatalarından en az seviyede etkilenen, minimum kullanıcı eğitim ihtiyacı olan iş birimlerinin, süreçlerinin büyük bir kısmını kendilerinin tasarlayabilmesine olanak sağlayan bir çözümdür.

OFSAA – Bankacılık Sektöründe Günlük Bazlı Çok Boyutlu Kârlılık Çözümü

OFSAA ürünü ile Bankacılık başta olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların, günlük risk ayarlı kârlılık ölçümlenmesi, fonlama maliyet hesaplamaları gibi tüm stratejik finansal hizmet ihtiyaçlarını tek veri modeli üzerinde kurulacak altyapı ve uzman kadrosu ile karşılamaktadır.

Magic Reports – Yasal Raporlama Çözümü

Türkiye’de faaliyet gösteren bireysel, kurumsal ve hazine işlemleri yapan tüm bankaların; T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türkiye Bankalar Birliği gibi resmi kurumlara, farklı dönemlerde hazırlayıp göndermek zorunda oldukları yasal raporları tek platformda hazırlamaktadır.

Smartbank – İleri Analitik Çözümü

Smartbank, bankada var olan müşteri verisi yoluyla meydana gelen hataları anlık olarak tespit eden ve müşteri banka ile daha temas etmeden geri bildirimde bulunulmasına izin veren büyük veri işleme platformudur.

Profit 4.0 – Kârlılık Analizi Çözümü

Profit 4.0 bir kârlılık hesaplama uygulaması olmakla birlikte aynı zamanda Raporlama Entegrasyonu ile karar vericilere öneriler sunabilen sonuçlar üreten bir raporlama platformudur.

The Value It Creates

Strategic Financial Decision Making

Making a difference in market competition by making daily profitability evaluation with different perspectives in areas such as customer, channel and product.

Integrated and Consistent Data Model

Opportunity to work with a single data model infrastructure that is self-consistent and compatible with accounting systems.

Flexible and Fast Analysis

Effective reporting in which financial results can be evaluated instantly.

Flexible Financial Calculation Structures

Creating a product architecture that can be built by implementing different methods and financial models.

Financial Data Model

The only healthy data model that can work in harmony with each other and serve as an output to other resources of the institution.

Reporting Infrastructure

Integrated reporting solutions where financial results are analyzed to make strategic decisions.

Automation

Reducing resource and time costs by means of the structure integrated with resource systems where through automation is ensured.

Why GTech?

  • Completed successful projects with leading financial institutions in Turkey
  • Senior consultancy team with 20 years of field experience
  • To be one of two companies offering Core Banking Solution in the Turkish market
  • The first Oracle OFSAA consulting team in Turkish market
Contact us