Veri Analizi ve Etkili Veri Analiz Yöntemleri

2021-08-02T16:22:41+00:00

Veri analizi, temel bir ifadeyle; işlenmemiş verinin toplanması ve istatistik yöntemleri kullanarak anlamlı ve