Veri Analizi ve Etkili Veri Analiz Yöntemleri

2021-06-23T18:17:33+00:00

Veri analizi, temel bir ifadeyle; işlenmemiş verinin toplanması ve istatistik yöntemleri kullanarak anlamlı ve