Sıfır Temelli Bütçeleme (ZBB – Zero Based Budgeting) Kurumlara Nasıl Faydalar Sağlar?

2022-06-28T14:25:16+00:00

Kurumsal Performans Yönetimi’nde bütçe planlama yöntemlerinden biri olan “Zero Based Budgeting” yani “Sıfır Temelli Bütçeleme”, tüm harcamaların

Sıfır Temelli Bütçeleme (ZBB – Zero Based Budgeting) Kurumlara Nasıl Faydalar Sağlar?2022-06-28T14:25:16+00:00
Go to Top