Bilgi Güvenliği Politikası

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş

GTech olarak, Bilgi Güvenliği Politikamız, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini korunmak ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirgenmesini sağlamaktır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz, ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin sağlanması faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi içermektedir.

GTech, Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanması ile ilgili olarak, her türlü yasal zorunluluklara ve üçüncü taraflarlar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devamını sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirgemeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilke olarak benimsemiş ve bu doğrultuda ilgili taraflarla paylaşımda bulunmuştur.