G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AÇIK RIZA METNİ

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ilettiğim aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, Çalışan Adayı Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla, doğruluğu ve en güncel halinin korunarak, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine ve gerekmesi ve/veya talep edilmesi halinde ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına yönelik tercihimi aşağıda belirtiyorum:

Kimlik ve iletişim verilerimin, Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde iş süreçleri kapsamında iletişim ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin e-posta, çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları ile gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla kullanılan e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımlarının alt yapısının yurt dışında olması nedeniyle bu sistemler aracılığıyla yurtdışına aktarılmasına,

☐Onay Veriyorum

☐Onay Vermiyorum

 

Kişisel verilerimin,  Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde  G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş’nin danışmanlık sunduğu firmalar bünyesinde proje tabanlı olarak yürütülen hizmetler kapsamında, çalışan adayının özgeçmişine uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmasına,

☐Onay Veriyorum

☐Onay Vermiyorum


Özgeçmişimde özel nitelikli kişisel veri bulunması halinde,
Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi amacıyla verilerimin işlenmesine:

☐Onay Veriyorum

☐Onay Vermiyorum

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

PDF İÇİN TIKLAYINIZ