tüm grup şirketlerinin verilerini tek bir yapıda takip ederek stratejik kararlarını zaman kaybetmeden anlık olarak almakta.

İhtiyaç:

• Üst yönetime stratejik kararlarını hızlıca almalarını sağlayacak verilerin anlık olarak sağlanması.
• Verilerin tek ve doğru kaynaktan raporlanmasının sağlanması.
• Grup şirketlerin operasyonel ve finansal performans takibinin yapılması.
• Grup genelinde raporlama ve analiz konularında standardizasyonun sağlanması.

Çözüm:

Finansal Konsolidasyon & Yönetim Raporlama Projesi ile;

• Yönetim raporlamasını ilgilendiren konular analizlerde tespit edilerek sisteme uyarlandı.
• Sistemin esnekliği ve uygulama hızı artırıldı.
• Veriler tek bir yapıda entegre edildi.
• Oracle BI tarafındaki verilerin arada başka bir katman olmadan veritabanından doğrudan raporlanması sağlandı.

Kazanımlar:

• Dijital operasyonel süreçler ve veri entegrasyonu.
• Manuel hataların engellenmesi.
• Topluluk şirketlerine ait tüm verinin tekilleştirilmesi .
• Doğru veri ile doğru Raporlar.
• Özelleştirilen Dashboard’lar ile raporlara her yerden erişim
• Veriye dayalı anlık stratejik kararların alınması.