Veri Analizi ve Etkili Veri Analiz Yöntemleri

2020-07-30T17:37:07+00:00

Veri analizi, temel bir ifadeyle; işlenmemiş verinin toplanması ve istatistik yöntemleri kullanarak anlamlı ve